Acteer op parameters Whk-premie 2021

16-12-2020

Begin december ontvangt uw organisatie de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De specialisten van WGA Control ontdekken hierin vaak fouten, door de complexe berekening en diverse parameters die de basis daarvan vormen. Lees meer over deze parameters en ontdek hoe u bespaart op de premielast met een gratis WGA-check.


In september maakte het UWV de parameters voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk voor 2021 bekend. Deze parameters vormen het kader om de hoogte van de premie voor de WGA en Ziektewet-flex te bepalen. Voorkom dat u teveel premie betaalt, plan een gratis WGA-check.

Wijzigingen parameters
Ten opzichte van vorig jaar zijn er wat wijzigingen. De exacte percentages vindt u in de tabel hieronder.

  WGA Ziektewet
Maximumpremie werkgevers 3,12 procent 2,32 procent
Minimumpremie werkgevers 0,19 procent 0,14 procent

Ook is de systematiek aangepast. Op deze elementen heeft uw organisatie geen invloed. Op andere wél.

Wél invloed: uitkeringslasten 2019
De hoogte van de premie in 2021 wordt vooral bepaald door de toegerekende uitkeringslasten uit 2019. Daar hebt u wel invloed op. Want als er onterechte bedragen of uitkeringen op de Whk-beschikking staan, kan dit gecorrigeerd worden.

Inhoudelijke controle
De specialisten van WGA Control onderzoeken of u kunt besparen op de WGA-lasten. Dat doen zij door de toerekening van de uitkeringslasten grondig te controleren. En door middels bezwaar de toekenning en continuering van WGA-uitkeringen te controleren op inhoudelijke juistheid.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk in actie komt tegen de beschikking van de Belastingdienst, zodat we tijdig bezwaar kunnen aantekenen. Plan daarom direct een gratis WGA-check.

Extra stap: check medisch dossier
Na de controle op de toerekening, zetten we nog een stap verder.  We onderzoeken of een werknemer wel in de juiste ongeschiktheidsklasse is ingedeeld. Want wellicht is de werknemer inmiddels volledig arbeidsongeschikt óf juist verder hersteld. Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de premie die u betaalt. Dit onderzoek doen we via het medisch dossier. Want als arts-gemachtigde mogen wij deze raadplegen, terwijl u dit zelf niet kunt.

Plan een gratis WGA-check
Naar verwachting heeft COVID-19 gevolgen voor de WGA- en WIA-instroom. En daardoor ook voor uw WGA-lasten. Voorkom onnodige kosten en beheers de schadelast met een zorgvuldige controle van WGA Control. Neem contact met ons op voor een WGA-check of meer informatie.