WGA Control is dé specialist in het publieke WGA-domein

WGA Control is dé specialist in het publieke WGA-domein

Eric Wonnink | 04-04-2019

Direct na de invoering van de WIA in 2004 is WGA Control gestart met kennisvergaring. Aan klanten, die tot op dat moment bediend werden met een analyse van de Toerekening (WHK check), werd ook WGA Control aangeboden: verantwoordelijk voor inhoudelijke toetsing van dossiers op medische, arbeidskundige en juridische gronden bij WGA-toekenningen en continueringen.

Lees meer
Fase II – Inhoudelijke toetsing

Fase II – Inhoudelijke toetsing

Eric Wonnink | 28-03-2019

In fase I onderzoekt WGA Control of de toerekening aan de werkgever terecht is. Klopt het dat deze werkgever deze uitkeringslast moet betalen via de premie Werkhervattingskas of als Eigen Risico Drager? Of behoort de uitkeringslast toe aan het UWV of een andere werkgever?

Lees meer
Toerekeningsperiode WGA-uitkeringen

Toerekeningsperiode WGA-uitkeringen

Eric Wonnink | 05-02-2019

Het kabinet wil de toerekeningsperiode voor WGA-uitkeringen aan de werkgever verkorten van 10 naar 5 jaar. Dat betekent, dat de uitkeringslasten van de actuele tweede 5-jaars-periode uit de publieke pot gefinancierd worden en omgeslagen over alle werkgevers.

Lees meer
Controle WHK is start schadelastbeheersing geen incidentele actie!

Controle WHK is start schadelastbeheersing geen incidentele actie!

Eric Wonnink | 05-02-2019

Elk jaar in november/december deelt het UWV de jaarlijkse “WGA-boete” uit in de vorm van het besluit Werkhervattingskas (WHK). De “boete” voor het jaar 2019 is gebaseerd op de uitkeringen in 2017, die aan de werkgever worden toegerekend.

Lees meer