Casus: onderwijsinstelling bespaart door herbeoordeling WGA-uitkering

Casus: onderwijsinstelling bespaart door herbeoordeling WGA-uitkering

Door: Marc Wonnink | 22-01-2021

De WGA-schadelast is vaak een onzichtbare kostenpost voor grote organisaties. Terwijl zij daarop flink kunnen besparen. Hebt u bijvoorbeeld de kosten per dossier scherp? En weet u wanneer actie zinvol is? Onze specialisten delen graag hun ervaringen bij andere organisaties met u. Laat u inspireren door een praktijkvoorbeeld uit het onderwijs.

Lees meer
Kostenbesparing WGA: zorg, onderwijs, schoonmaak- en uitzendbranche

Kostenbesparing WGA: zorg, onderwijs, schoonmaak- en uitzendbranche

Door: Eric Wonnink – Arts-gemachtigde | 21-01-2021

Werkt u voor een organisatie in de zorg, het onderwijs, of de schoonmaak- of uitzendbranche? Ga dan eens na: hoe zit het met de WGA-lasten? Voorkom dat uw organisatie teveel premie betaalt én beheers de schadelast, met een vrijblijvende controle van WGA Control. Ontdek welke factoren voor uw organisatie van belang zijn.

Lees meer
Gratis WGA-check: voorkom te hoge premie gedifferentieerde Whk

Gratis WGA-check: voorkom te hoge premie gedifferentieerde Whk

Door: Eric Wonnink – Arts-gemachtigde | 14-01-2021

Is uw organisatie publiek verzekerd voor de Ziektewet en/of de WGA? Dan ontvangt u als werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), begin december. Voorkom dat u teveel premie betaalt en beheers de schadelast, met een vrijblijvende controle van WGA Control. Dit kan ook met terugwerkende kracht, tot vijf jaar terug.

Lees meer
Gratis check Whk-werkgeverspremie: realiseer een substantiële besparing

Gratis check Whk-werkgeverspremie: realiseer een substantiële besparing

Door: Marc Wonnink | 26-11-2020

Begin december valt de beschikking Werkhervattingskas bij uw organisatie op de mat. In de vaststelling van de jaarlijkse Whk-premie komen regelmatig fouten voor, waardoor de kosten hoger uitvallen dan nodig. Hoe kan dit? En wat kunt u ertegen doen? De specialisten van WGA Control delen hun ervaringen en inzichten.

Lees meer
Acteer op parameters Whk-premie 2021

Acteer op parameters Whk-premie 2021

Door: Eric Wonnink – Arts-gemachtigde | 25-11-2020

Begin december ontvangt uw organisatie de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De specialisten van WGA Control ontdekken hierin vaak fouten, door de complexe berekening en diverse parameters die de basis daarvan vormen. Lees meer over deze parameters en ontdek hoe u bespaart op de premielast met een gratis WGA-check.

Lees meer
Maak uw schadelast inzichtelijk en bespaar kosten

Maak uw schadelast inzichtelijk en bespaar kosten

Door: Eric Wonnink – Arts-gemachtigde | 24-11-2020

Weet u hoe hoog de schadelast is in uw organisatie? Hoeveel dossiers worden aan de werkgever toegerekend? En wat zijn de kosten per dossier en per jaar? Zet de eerste stap naar schadelastbeheersing: breng uw dossiers op orde. En realiseer vervolgens een mooie kostenbesparing. Ontdek hoe u dit aanpakt, samen met de specialisten van WGA Control.

Lees meer
COVID en de WGA

COVID en de WGA

Door: Eric Wonnink – Arts-gemachtigde | 18-06-2020

Ineens is de wereld anders. Worden we met z'n allen aangevallen door een nieuw virus. Niemand is beschermd. De dreiging treft ons in alle facetten. De maatschappij is acuut ontwricht. Contact onderling dient te worden vermeden teneinde verspreiding van het virus tegen te gaan. We gaan zoveel mogelijk thuiswerken, daar waar dat kan. Gehele sectoren komen stil te liggen. Ook bij WGA Control zijn we - meer dan we op zich al deden - thuis gaan werken. Maar wat zijn de consequenties voor ons en onze klanten? Inmiddels zijn we meer dan drie maanden onderweg in de lockdown.

Lees meer
WGA Control is dé specialist in het publieke WGA-domein

WGA Control is dé specialist in het publieke WGA-domein

Eric Wonnink | 04-04-2019

Direct na de invoering van de WIA in 2004 is WGA Control gestart met kennisvergaring. Aan klanten, die tot op dat moment bediend werden met een analyse van de Toerekening (WHK check), werd ook WGA Control aangeboden: verantwoordelijk voor inhoudelijke toetsing van dossiers op medische, arbeidskundige en juridische gronden bij WGA-toekenningen en continueringen.

Lees meer
Schadelastbeheersing WGA - Inhoudelijke toetsing Fase 2

Schadelastbeheersing WGA - Inhoudelijke toetsing Fase 2

Eric Wonnink | 28-03-2019

In fase I onderzoekt WGA Control of de toerekening aan de werkgever terecht is. Klopt het dat deze werkgever deze uitkeringslast moet betalen via de premie Werkhervattingskas of als Eigen Risico Drager? Of behoort de uitkeringslast toe aan het UWV of een andere werkgever?

Lees meer
Voornemen aanpassing toerekeningsperiode WGA - uitkeringen

Voornemen aanpassing toerekeningsperiode WGA - uitkeringen

Eric Wonnink | 05-02-2019

Het kabinet wil de toerekeningsperiode voor WGA-uitkeringen aan de werkgever verkorten van 10 naar 5 jaar. Dat betekent, dat de uitkeringslasten van de actuele tweede 5-jaars-periode uit de publieke pot gefinancierd worden en omgeslagen over alle werkgevers.

Lees meer