• the_title

    Beheers de schadelast, laat uw WGA-dossiers controleren (ncnp)

    18-06-2021

    Stel: uw (ex-)werknemer krijgt na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV acht hem 65 procent arbeidsongeschikt en hij krijgt een WGA-uitkering. Terwijl de werknemer eigenlijk recht heeft op een IVA-uitkering, waardoor u flink kunt besparen op de WGA-lasten. Laat uw WGA-dossiers grondig doornemen en zet in op schadelastbeheersing. Bent u eigenrisicodrager? Dan wordt de WGA-uitkering van een (ex-)werknemer de eerste tien jaar aan u toegerekend. Ook als u publiek verzekerd bent, betaalt u tien jaar lang voor de WGA-uitkering van uw (ex-)werknemer. Daarnaast blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. Op die manier kan het kostenplaatje van deze arbeidsongeschikte werknemer behoorlijk oplopen, tot wel €200.000. Terwijl de (ex-)werknemer wellicht recht heeft op een IVA-uitkering, waardoor u flink kunt besparen.

    Lees meer
the_title

Specialistische kennis essentieel voor schadelastbeheersing

20-05-2021

Krijgt uw organisatie jaarlijks een Whk-beschikking en vraagt u zich af: ga ik het bedrag in deze ‘blauwe envelop’ zonder verdere plichtpleging betalen, of zal ik hiernaar laten kijken? Wij zien vaak dat organisaties ervan uitgaan dat ze geen invloed hebben op de hoogte van het opgelegde Whk-percentage. Terwijl bij veel grote organisaties wél een forse schadelastbesparing mogelijk is, tot wel €200.000 per toegerekend WGA-dossier.

Lees meer
the_title

Hoe effectief is uw verzuimaanpak? Check de Whk-premie

Door: Eric Wonnink - Arts-gemachtigde | 14-05-2021

In de laatste maand van het jaar ontving uw organisatie de beschikking Werkhervattingskas van de Belastingdienst. Dit is - naast een premieoverzicht - een mooi middel om de effectiviteit van het verzuimbeleid te meten. Lees hoe u deze beschikking inzet om re-integratietrajecten aan te scherpen en ontdek hoe u signaleert of de premie wellicht onterecht hoog is.

Lees meer
the_title

Maak uw schadelast inzichtelijk en bespaar kosten

21-04-2021

Weet u hoe hoog de schadelast is in uw organisatie? Hoeveel dossiers worden aan de werkgever toegerekend? En wat zijn de kosten per dossier en per jaar? Zet de eerste stap naar schadelastbeheersing: breng uw dossiers op orde. En realiseer vervolgens een mooie kostenbesparing. Ontdek hoe u dit aanpakt, samen met de specialisten van WGA Control.

Lees meer
the_title

Check Whk-werkgeverspremie: realiseer een substantiële besparing

Door: Marc Wonnink | 14-04-2021

Begin december valt de beschikking Werkhervattingskas bij uw organisatie op de mat. In de vaststelling van de jaarlijkse Whk-premie komen regelmatig fouten voor, waardoor de kosten hoger uitvallen dan nodig. Hoe kan dit? En wat kunt u ertegen doen? De specialisten van WGA Control delen hun ervaringen en inzichten.

Lees meer
the_title

Casus: onderwijsinstelling bespaart door herbeoordeling WGA-uitkering

Door: Marc Wonnink | 09-04-2021

De WGA-schadelast is vaak een onzichtbare kostenpost voor grote organisaties. Terwijl zij daarop flink kunnen besparen. Hebt u bijvoorbeeld de kosten per dossier scherp? En weet u wanneer actie zinvol is? Onze specialisten delen graag hun ervaringen bij andere organisaties met u. Laat u inspireren door een praktijkvoorbeeld uit het onderwijs.

Lees meer
the_title

WGA-controle no cure, no pay: toerekening én juistheid van toekenning

Door: Marc Wonnink | 07-04-2021

Begin december ontving uw organisatie de beschikking Werkhervattingskas. Wellicht hebt u laten controleren of uw organisatie inderdaad deze uitkeringslasten moet betalen. Zet nu ook de volgende stap, laat nagaan of de toekenning of continuering van de uitkeringen juist is. De specialisten van WGA Control nemen u beide aspecten uit handen, op basis van ‘no cure, no pay’. Met als resultaat: een forse besparing op de schadelast.

Lees meer
the_title

Kostenbesparing WGA: zorg, onderwijs, schoonmaak- en uitzendbranche

01-03-2021

De specialisten van WGA Control onderzoeken of werkgevers kunnen besparen op hun WGA-lasten. Enerzijds door de toerekening van de uitkeringslasten grondig te controleren. Anderzijds door middels bezwaar de toekenning en continuering van WGA-uitkeringen te controleren op inhoudelijke juistheid. Voorkom dat u teveel betaalt, doe de gratis WGA-check.

Lees meer
the_title

WGA-lasten en COVID: 3 aandachtspunten voor grote organisaties

Door: Eric Wonnink - Arts-gemachtigde | 19-02-2021

COVID heeft waarschijnlijk gevolgen voor de WGA-lasten van uw organisatie. Door medische oorzaken én vanwege mogelijke procesmatige beperking. Wat betekent dit voor u, en hoe kunt u daarop acteren? Onze specialisten helpen u bij deze uitdagingen en voorzien u van praktisch advies. Ontdek op welke punten u kunt letten.

Lees meer
the_title

Acteer op parameters Whk-premie 2021

16-12-2020

Begin december ontvangt uw organisatie de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De specialisten van WGA Control ontdekken hierin vaak fouten, door de complexe berekening en diverse parameters die de basis daarvan vormen. Lees meer over deze parameters en ontdek hoe u bespaart op de premielast met een gratis WGA-check.

Lees meer