COVID en de WGA

Door: Eric Wonnink – Arts-gemachtigde 18-06-2020
COVID en de WGA

Langere uitkeringslasten?

Voor WGA Control zijn de processen zoals die verlopen bij rechtbank en het UWV van belang.

Als er geen eerste spreekuren en herbeoordelingen meer uitgevoerd worden, omdat er geen fysieke spreekuren meer zijn, lopen uitkeringen ongecontroleerd door. Dat betekent voor werkgevers dat zij gemiddeld langer de uitkeringslasten dragen.

Wanneer er o.b.v. telefonische spreekuren uitkeringen toegekend worden, kan dat leiden tot (meer) hogere uitkeringen. Het is immers toch een manier van beoordelen, die beperkingen met zich meebrengt. Er is minder informatie beschikbaar, denk aan lichaamstaal, expressie. Ook kan er geen lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden. Het is moeilijker voor de professional om een goed onderbouwd, scherp, standpunt in te nemen.

Als er niet direct een juiste afweging wordt gemaakt t.a.v. WGA, maar daarvoor in de plaats een voorschot wordt toegekend door het UWV, leidt dat mogelijk later - na heroverweging - tot meer WIA-uitkeringen. In dat geval zullen namelijk later alsnog, met terugwerkende kracht, uitspraken gedaan moeten worden over de belastbaarheid. En dat is niet makkelijk. Een hard standpunt innemen in het verleden is qua zorgvuldigheid moeilijk te realiseren.

Vertraging in het bezwaarproces

Ook in het bezwaarproces treedt een vertraging op. Als de verzekeringsarts bezwaar en beroep beperkt spreekuur moet doen, komen er vertraagd beslissingen op bezwaar. Waarbij uitstel of (tijdelijk) ongegronde bezwaren leiden tot schadelast voor werkgevers.

Omdat herbeoordelings- en bezwaarprocessen een lange doorlooptijd hebben, merk je pas later dat er een vertraging in het systeem ontstaat. Bij WGA Control zien wij nu een vertraging in het aantal bezwaarzaken. Ook het aantal beslissingen na een herbeoordeling zien wij teruglopen.

Natuurlijk moeten deze (her-)beoordelingen altijd plaatsvinden, ze zijn immers niet verdwenen, echter, het leidt wel degelijk tot schade bij onze klanten (de werkgevers).

Hopelijk pakt het UWV haar verantwoordelijkheid en stelt zij taken m.b.t. de WIA-beoordeling niet langer uit. Het is ook een publieke taak, die mijns inziens, qua uitvoering voorrang verdient onder weging van de risico's.

Verzuimtsunami?

Wat de gevolgen van de Corona-crisis op de lange termijn zijn op de WGA is gissen. Dat vergt meer onderzoek en daar zullen wij eerst nog 2 jaar op moeten wachten om een eerste beeld te vormen.

Een economische crisis leidt tot verhoogde instroom in de arbeidsongeschiktheidswetten. Dat weten we.

Er wordt alom gesproken over een verzuimtsunami. In het nu, maar hoe lang houdt die aan?

Verder zou ook het ziektebeeld t.g.v. een COVID-infectie aanleiding kunnen geven tot complicaties, die leiden tot arbeidsongeschiktheid op de lange termijn.

Inmiddels worden maatregelen voorzichtig afgebouwd en neemt de bewegingsvrijheid toe. We zullen langere tijd in de 1,5-meter-economie moeten gaan leven. Wat dat voor gevolgen voor de WGA heeft? We zullen het gaan meemaken.

Mocht je benieuwd zijn wat WGA Control en de arts-gemachtigde voor jouw organisatie kan betekenen of besparen, neem dan contact met mij op.

WGA control onderscheidt zich door rekening te houden met de menselijke maat en door te werken op basis van betalen bij succes.