Schadelastbeheersing WGA - Inhoudelijke toetsing Fase 2

Eric Wonnink 28-03-2019
Schadelastbeheersing WGA - Inhoudelijke toetsing Fase 2

In Fase 1 onderzoekt WGA Control of de toerekening aan de werkgever terecht is. Klopt het dat deze werkgever deze uitkeringslast moet betalen via de premie Werkhervattingskas of als Eigen Risico Drager? Of behoort de uitkeringslast toe aan het UWV of een andere werkgever? 

In Fase 2 beoordeelt WGA Control per dossier en per beoordelingsmoment of de beoordeling inhoudelijk goed is verlopen. Die beoordeling vindt plaats op medische, arbeidskundige en juridische gronden.

Indien we vaststellen dat er hiaten in de beoordeling zitten dan voeren we gronden in bezwaar op. Doel van het opvoeren van gronden voor werkgever is het komen tot daling van de WGA-schadelast. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een werknemer recht heeft op een IVA-uitkering in plaats van een WGA-uitkering. Eventueel gaan we in beroep. 

In een deel van de procedures is het thema het ongelijke evenwicht qua belangenbehartigingsmogelijkheden tussen de werkgever en de werknemer.

Van oudsher is het systeem van rechtsbescherming in de sociale zekerheid gericht op de werknemer. Gericht op de rechten van de werknemer en dan over het algemeen op (behoud van) het recht op de hoogste uitkering.

Dit staat haaks op het (financiële) belang van de werkgever in het kader van WGA-schadelastbeheersing. De werkgever heeft juist baat bij een zo laag mogelijke WGA-last. De arbeidskundige beoordeling door het UWV is moeilijk te doorgronden op dit laatste item. Kern van de vraag is of het UWV in haar zoektocht naar passende functies daadwerkelijk de laagst mogelijke arbeidsongeschiktheid heeft weten te realiseren. Zijn alle functies in beeld gekomen? Welke zijn onzichtbaar gebleven maar hadden tot een lagere uitkomst van het arbeidsongeschiktheid percentage geleid? Deze vragen worden opgeworpen door het feit, dat er maar een beperkt aantal functies geduid worden uit een bestand van vele duizenden. Op dit item voert WGA Control o.a. procedures.

Een ander ondergesneeuwd thema betreft de plichten van de werknemer. In veel dossiers zijn er volgens het UWV nog wel behandelingsmogelijkheden, die tot een verbetering leiden. IVA wordt niet toegekend. Alleen vindt die behandeling niet plaats. Het UWV ziet uit zichzelf niet actief toe op de handhavingsaspecten. Daardoor blijft de werkgever verantwoordelijk voor het doorbetalen van de WGA-schade. Dat is o.i. niet redelijk in een systeem waarin de werkgever verantwoordelijk is voor de lasten. Het thema van het aanzeggen tot de plicht van het inzetten van een behandeling lijkt gevoelig te liggen. Ethische dilemma’s liggen op de loer. Tot hoever reikt die plicht? Opname, operatie? Ook hier proberen we helderheid te creëren.

Neem hier contact met ons op voor een gratis adviesgesprek of wanneer u Fase 2 wilt inzetten na Fase 1 (premiescan). Dit doen wij op basis van betalen bij succes (ncnp) of op urenbasis.