Voornemen aanpassing toerekeningsperiode WGA - uitkeringen

Eric Wonnink 05-02-2019
Voornemen aanpassing toerekeningsperiode WGA - uitkeringen

Het kabinet wil de toerekeningsperiode voor WGA-uitkeringen aan de werkgever verkorten van 10 naar 5 jaar. Dat betekent, dat de uitkeringslasten van de actuele tweede 5-jaars-periode uit de publieke pot gefinancierd worden en omgeslagen over alle werkgevers. De basispremie zal m.i. fors gaan stijgen, omdat relatief de prikkel vanuit de individuele toerekening kleiner wordt. Hierdoor wordt het systeem als geheel duurder. Ik vraag mij dan ook af wat de daadwerkelijke bedoeling van het kabinet is. Immers, het succesvolle beleid van “de vervuiler betaalt “  wordt hiermede verlaten. Ik heb tot nu toe nergens een steekhoudend argument kunnen aantreffen. Ondanks de verkorting naar 5 jaar blijven overigens de kosten van een WGA-uitkering voor de werkgever nog steeds hoog.

De geïntegreerde strategische aanpak van WGA-Control levert de werkgever duurzaam de laagse WGA-lasten op.

Bij een gemiddeld salaris van 33.000 euro kost een WGA-uitkering over 5 jaar:

  •   2 maanden LGU: 75%x2x €2750 = €4.125
  • 24 maanden LGU: 70% x 24 x € 2750 = € 46.200
  • 34 maanden LAU: 70% x 34 x € 1925 = € 45.815

Subtotaal: € 96.140

 

Het UWV hanteert bij de WHK-vaststelling nog een correctiefactor van 1,42 dan wordt de totale WGA schade over 5 jaar € 136.519. Oftewel: er is nog steeds een groot belang om actief te werken aan schadelast- beheersing door middel van:

  • Het voorkomen van instroom WGA door een goede aanpak in de eerste 104 weken, o.a. door inzet van een WIAscopie;
  • Het bevorderen van uitstroom door actieve, resultaatgerichte re-integratie en verzuimbegeleiding (vraag ons naar de mogelijkheden);
  • Het maximaal inzetten op vermindering van de toerekeningslasten door inzet van WGA Control in bezwaar en beroep;

 

WGA Control is de enige partij in Nederland, die durft te werken op
 basis van Betalen bij Succes en de structurele inzet van artsen, juristen en arbeidsdeskundigen zelf voorfinanciert.

WGA Control kan dit doen, omdat zij een hoge succesrate heeft bij de bezwaren en beroepen.

Andere aanbieders in Nederland die diensten aanbieden op basis van No Cure No Pay beperken zich tot laag-hangend-fruit-dossiers en met name tot analyse van de WHK-nota.

De geïntegreerde strategische aanpak van WGA-Control levert de werkgever duurzaam de laagste WGA-lasten op.