WGA Control is dé specialist in het publieke WGA-domein

Eric Wonnink 04-04-2019
WGA Control is dé specialist in het publieke WGA-domein

Direct na de invoering van de WIA in 2004 is WGA Control gestart met kennisvergaring.

Aan klanten, die tot op dat moment bediend werden met een analyse van de Toerekening (WHK check), werd ook WGA Control aangeboden: verantwoordelijk voor inhoudelijke toetsing van dossiers op medische, arbeidskundige en juridische gronden bij WGA-toekenningen en continueringen. 

WGA Control startte als enige aanbieder en maakte gebruik van het model: Betalen bij succes (no cure no pay). Eigenrisicodragers (ERD) en WGA-Verzekeraars startten pas na jaren met enige vorm van schadelastbeheersing, hetgeen tot verliezen van honderden miljoenen euro’s heeft geleid. 

WGA Control heeft zich vanaf het begin uitsluitend gericht op het publieke domein, de bij het UWV voor de WGA-verzekerde werkgevers. Door er vanaf het begin van de invoering bovenop te zitten en voorop te lopen, o.a. door het voeren van vele beroepsprocedures, is WGA Control met recht: Dé speler en specialist in het publieke WGA-domein te noemen. De inzet van WGA Control leidt tot duurzaam de laagste WGA-lasten voor werkgevers. Dit vanwege de gedreven en resultaatgerichte aanpak. 

Een WGA-uitkering wordt voor een maximale periode van 10 jaar in rekening gebracht bij de werkgever. Het is dus zaak deze uitkeringen zoveel mogelijk te beperken. De WGA-lasten verschijnen meestal niet als aparte post op de balans van organisaties. Vaak is dan ook niet bekend welk bedrag betaald wordt voor deze (ex)medewerkers en wordt er niet gestuurd op het reduceren van de schadelast. Dat terwijl een deel van de (ex)medewerkers met een WGA-uitkering (om verschillende redenen) niet de juiste WIA-status heeft. 

 

WGA Control is specialist in deze materie en ondersteunt bedrijven bij het beheersen van de schadelast. Wij zorgen ervoor dat (ex)medewerkers de IVA status krijgen of minder dan 35% arbeidsongeschikt worden. De lasten komen niet meer direct voor rekening van de werkgever en per dossier kan dat een besparing opleveren van €200.000,=

 

Onze strategie – het systematisch voeren van bezwaarprocedures – werkt, maar vraagt een lange adem. In de praktijk blijkt dat organisaties die de kosten betalen voordat er resultaten zijn behaald, eerder geneigd zijn de procedures te stoppen – en op deze wijze minder financieel voordeel boeken. Daarom bieden wij de mogelijkheid voor ‘betalen bij succes’, waarbij we de initiële kosten voorfinancieren en een fee rekenen over het voordeel dat bewezen is behaald. In bezwaar hebben we een succes-percentage van 70%.

 

WGA Control staat u graag bij in het voeren van bezwaar- en beroepprocedures in het publieke domein. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u hier contact met ons opnemen.