Gedifferentieerde premie Whk: berekening en besparingskansen

Uw organisatie ontvangt jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) als deze publiek verzekerd is voor de Ziektewet en/of de WGA. Wat houdt deze beschikking precies in? En hoe kan uw organisatie invloed uitoefenen op de hoogte ervan? Lees meer over de gedifferentieerde premie Whk en plan een gratis check.

De gedifferentieerde premie Whk heeft te maken met de uitkering van medewerkers of ex-medewerkers: werknemers die ziek uit dienst gingen en/of een WGA-uitkering toegekend kregen. Dit ziet de werkgever terug in de Whk-beschikking van de Belastingdienst, die uw organisatie ieder kalenderjaar ontvangt.

Complexe opbouw gedifferentieerde premie Whk
Deze premie wordt berekend op basis van twee componenten: de gedifferentieerde premie WGA en Ziektewet plus het eigenrisicodragerschap. Deze berekening is bijzonder complex, waardoor de hoogte van de premie in veel gevallen onjuist is. Dat blijkt vaak bij een WGA-check.

Een herzieningsverzoek, bezwaar of beroep levert in zo’n geval een flinke besparing op. En dit kan ook met terugwerkende kracht, tot vijf jaar terug. Bijvoorbeeld voor de gedifferentieerde premie Whk 2019 of de gedifferentieerde premie Whk 2020. We rekenen het u graag voor.

Parameters gedifferentieerde premie Whk
De eerste component bestaat dus uit twee delen: de gedifferentieerde premie WGA en gedifferentieerde premie ZW. De hoogte hiervan is gebaseerd op een aantal parameters, die de Belastingdienst elk jaar publiceert: de totale loonsom, uitbetaalde WGA- en Ziektewetuitkeringen en soms de sectorpremie.

Om u een idee te geven: in dit artikel delen we de parameters voor 2021. Deze parameters zijn wat gewijzigd ten opzichte van de parameters voor de gedifferentieerde premie Whk 2019 en de gedifferentieerde premie Whk 2020. De percentages en de systematiek zijn anders.

Eigenrisicodrager? Lagere gedifferentieerde premie Whk
Een werkgever kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wordt voor de WGA en/of Ziektewet, of niet. Welke keuze hij maakt, heeft invloed op de gedifferentieerde premie Whk. Want kiezen voor eigenrisicodragenschap, betekent dat uw organisatie een lagere gedifferentieerde premie Whk betaalt. Deze optie is vooral interessant als het verzuim in uw organisatie laag is.

Besparingskans: onterechte doorbelasting
Er zijn kansen om de gedifferentieerde premie Whk naar beneden te brengen. Vaak blijkt bij een check dat uitkeringslasten onterecht worden toegerekend aan uw organisatie. Of blijkt uit een onderzoek naar het medisch dossier door onze arts-gemachtigde dat een medewerker niet in de juiste arbeidsongeschiktheidsklasse is ingedeeld. Een praktijkvoorbeeld van een onderwijsinstelling vindt u in dit artikel.

Plan een gratis check op de gedifferentieerde premie Whk
Bij veel grote organisatie blijkt uit onze gratis check dat een forse besparing mogelijk is. Zet ook in op schadelastbeheersing: plan een WGA-check. En bespaar met terugwerkende kracht op uw gedifferentieerde premie Whk, bijvoorbeeld op de gedifferentieerde premie Whk 2019 of de gedifferentieerde premie Whk 2020.