WGA-check: voorkom te hoge premie gedifferentieerde Whk

Door: Eric Wonnink - Arts-gemachtigde16-12-2020

Is uw organisatie publiek verzekerd voor de Ziektewet en/of de WGA? Dan ontvangt u als werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), begin december. Voorkom dat u teveel premie betaalt en beheers de schadelast, met een vrijblijvende controle van WGA Control. Dit kan ook met terugwerkende kracht, tot vijf jaar terug. 

De Whk heeft betrekking op de uitkeringen van medewerkers die ziek uit dienst gingen tijdens de eerste 104 weken en/of in de WGA terechtkwamen. Deze uitkeringen worden aan de werkgever toegerekend. Ieder kalenderjaar ontvangt u de Whk-beschikking van de Belastingdienst. Daarin is ook de Whk-premie voor het komende jaar opgenomen.

Kostenbesparing door herziening
De berekening van deze premie is gebaseerd op verschillende componenten en complexe berekeningen, die we hieronder toelichten.

Deze complexiteit zorgt regelmatig voor een te hoge premie door, bijvoorbeeld door te hoge of onterechte toerekeningen. Blijkt uit de WGA-check dat dit bij u het geval is? Dan dienen wij een herzieningsverzoek in of gaan we in bezwaar of beroep. Dat levert u een aanzienlijke kostenbesparing op. Om u een beeld te geven: bij 30 procent van onze controles in 2020 hebben we succesvol bezwaar gemaakt.

Eerste component: parameters premie Whk
De Whk-premie wordt voor iedere werkgever apart vastgesteld. En bestaat uit twee delen: de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW.

De hoogte van de Whk-premie is gebaseerd op verschillende parameters, die ieder jaar gepubliceerd worden door de Belastingdienst. Het gaat om de totale loonsom van een organisatie, uitbetaalde WGA- en Ziektewetuitkeringen en in sommige gevallen de sectorpremie.

Tweede component: wel of geen eigenrisicodragerschap
Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor de WGA- en Ziektewetinstroom die ontstaat in de periode dat een medewerker bij u in dienst is. Ook ex-medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband worden toegerekend. Twee keer per jaar kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en/of WGA. Deze keuze heeft invloed op uw Whk-premie.

Tip: controleer altijd de beschikking Whk, óók van voorgaande jaren
Deze twee componenten bepalen de vaststelling van de premie en daardoor ontstaan vaak fouten in het nadeel van uw organisatie. Onze tip is daarom: laat de Whk-beschikking áltijd controleren. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot vijf jaar terug.

Zo werkt een vrijblijvende controle
WGA Control controleert voor u de opbouw van de beschikking, geheel vrijblijvend. Daarvoor brengen onze specialisten alle toegerekende uitkeringslasten van uw organisatie in beeld. Vervolgens controleren zij of deze toerekeningen terecht worden doorbelast. Vaak blijkt dan dat de uitkering van een medewerker niet aan een werkgever toegerekend had mogen worden. De werkgever betaalt dan dus onterecht een hogere premie.

Bezwaar maken
Is dit bij uw organisatie ook het geval, dit jaar of voorgaande jaren? Dan nemen wij contact op met de Belastingdienst om deze fouten te herstellen. Dit doen we door bezwaar aan te tekenen en als dat nodig is in beroep te gaan. U heb hier zelf geen omkijken naar.

Check medisch dossier: juiste ongeschiktheidsklasse?
Als blijkt dat de toerekening correct is, gaan we nog een stap verder. We onderzoeken of een werknemer nog in de juiste ongeschiktheidsklasse is ingedeeld. Wellicht is de collega wel volledig arbeidsongeschikt óf juist in hoge mate hersteld. Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de premie die u betaalt. Dit onderzoek doen we via het medisch dossier. U als werkgever krijgt geen inzage in dit dossier, wij als arts-gemachtigde wel.