Herbeoordeling van WGA naar IVA: dit levert het uw organisatie én medewerker op

Stel: de arbeidsongeschiktheidsstatus van een van uw medewerkers verandert na herbeoordeling van WGA naar IVA. Dan bespaart uw organisatie op de schadelast en krijgt de medewerker -wellicht na lange tijd- de uitkering waar hij of zij recht op heeft. Speelt dit ook in uw organisatie? Ontdek welke stappen u kunt zetten.

Een WGA-uitkering en een IVA-uitkering zijn beide WIA-uitkeringen (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Wat is precies het verschil?

WGA staat voor Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De medewerker is voor meer dan 35 procent arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Dus 35-80 procent of 80-100 procent arbeidsongeschikt. IVA staat voor Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. De medewerker is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Over WGA-lasten’.

Besparing voor werkgever bij herbeoordeling van WGA naar IVA
Als een medewerker een WGA-uitkering ontvangt, betaalt de werkgever tien jaar lang de uitkering, via UWV-premies. De kosten voor de werkgever kunnen oplopen tot € 200.000 per medewerker in de WGA, afhankelijk van het salaris. Vindt er herbeoordeling van WGA naar IVA plaats, dan betaalt het UWV voortaan de uitkering. Een flinke besparing voor de werkgever. We rekenen het u graag voor.

Kansrijk: WGA 80 100 herkeuring
Zo’n herbeoordeling van WGA naar IVA is bijvoorbeeld zinvol als de medewerker 80-100 procent arbeidsongeschikt is. Zeker als er binnen vijf jaar geen herstel optreedt, is de kans groot dat een WGA 80 100 herkeuring resulteert in een herbeoordeling van WGA naar IVA.

Voordeel voor de medewerker
Zo’n herbeoordeling heeft ook voordelen voor de medewerker. Bij een herbeoordeling van WGA naar IVA ontvangt de medewerker namelijk een uitkering die vijf procent hoger is. Want de uitkering wordt aangepast en verhoogd naar 75 procent van het laatstverdiende loon. Daarnaast is de medewerker niet langer verplicht om te solliciteren.

Lager arbeidsongeschiktheidspercentage bij herbeoordeling WIA
Een herbeoordeling van WGA naar IVA is één van de mogelijkheden van een herbeoordeling WIA. Het kan ook zo zijn dat de WGA-status van een medewerker wijzigt naar een lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Dan valt de uitkering lager uit.

Aanleidingen voor herbeoordeling van WGA naar IVA
Lopen de WGA-lasten hoog op in uw organisatie, en wilt u meer inzetten op schadelastbeheersing? Ga dan eens na: zijn er bijzondere WGA-dossiers? Bijvoorbeeld: een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage dat al enkele jaren op WGA 80 tot 100 procent staat. Of een onlogisch uitkeringsbedrag vanwege verrekening van inkomen. Dit zijn aanleidingen om te onderzoeken of herbeoordeling van WGA naar IVA mogelijk is. Lees hier meer over in ons blog.