Maak uw schadelast inzichtelijk en bespaar kosten

21-04-2021

Weet u hoe hoog de schadelast is in uw organisatie? Hoeveel dossiers worden aan de werkgever toegerekend? En wat zijn de kosten per dossier en per jaar? Zet de eerste stap naar schadelastbeheersing: breng uw dossiers op orde. En realiseer vervolgens een mooie kostenbesparing. Ontdek hoe u dit aanpakt, samen met de specialisten van WGA Control.

De specialisten van WGA Control onderzoeken of werkgevers kunnen besparen op hun WGA-lasten. Enerzijds door de toerekening van de uitkeringslasten grondig te controleren. Anderzijds door middels bezwaar de toekenning en continuering van WGA-uitkeringen te controleren op inhoudelijke juistheid.

Daarvoor is het belangrijk dat u de dossiers op orde hebt. Ontdek hoe u hiermee in enkele stappen aan de slag gaat en vervolgens kosten bespaart.

1. Neem uw dossiers door
Onze ervaring leert dat bij het doornemen altijd bijzondere dossiers naar boven komen, die uit het oog verloren zijn doordat een werknemer al jaren uit dienst is. Of omdat een nieuwe hr-collega geen overdracht ontving. Denk aan een arbeidsongeschiktheidspercentage dat al enkele jaren op WGA 80 tot 100 procent staat. Of een onlogisch uitkeringsbedrag vanwege verrekening van inkomen.

2. Maak de kosten inzichtelijk
Hebt u deze bijzondere dossiers scherp, dan kunt u de kosten per jaar per dossier inzichtelijk maken. Daarbij kan WGA Control u helpen. Want onze specialisten kunnen per jaar instroomlijsten opvragen bij de Belastingdienst, waarop precies staat welke (ex-)werknemers ziek uit dienst gingen of een WGA-toekenning ontvingen. Zet u deze lijsten naast elkaar, dan hebt u een overzicht per Ziektewet- en WGA-instromer. U ziet dan precies hoeveel een (ex-)werknemer uw organisatie gekost heeft.

3. Schoon uw dossiers op
De volgende stap is om de dossiers op te schonen die (deels) onterecht toegerekend worden. WGA Control kan u hierbij ondersteunen. Zo bent u verzekerd van resultaat: een substantieel deel van de door ons ingediende gronden leidt tot een wijziging naar de juiste uitkeringsklasse.

4. Zet een WIA-beleid op 
Zijn de Ziektewet- en WGA-dossiers inzichtelijk en de afwijkende dossiers opgepakt? Dan is het tijd om een WIA-beleid op te zetten.

Vaak zien wij dat bedrijven wel een verzuimbeleid hebben, maar dat zij voor de jaren na de eerste 104 weken niets geregeld hebben. Terwijl het belangrijk is om hierop beleid te maken. Want u blijft verantwoordelijk voor re-integratie. Deze taak wordt deels uitgevoerd door het UWV, maar deze instantie neemt niet altijd die rol. En uiteindelijk betaalt ú de kosten. Daarnaast is het voor de werknemer belangrijk om te weten of hij bijvoorbeeld in een hogere arbeidsongeschiktheidsklasse zit en recht heeft op een IVA-uitkering.