Schadelastbeheersing loont!

Door: Gerrit van Schie - WHK-specialist31-12-2021

Bedrijven die zich op het fusie- of overnamepad begeven, kennen het belang van onderzoek vooraf. Onderzoek naar de mogelijke risico’s: de cijfers, de inventaris, de klantenkring, crediteuren, debiteuren, het onderhanden werk. Hoe grondig de due dilligence echter ook is, vaak wordt er iets vergeten. Iets belangrijks. Namelijk, dat je ook de zieke en arbeidsongeschikte

(oud-)werknemers erbij krijgt, plus de bijbehorende financiële lasten. En dat kan vervelende gevolgen hebben – gevolgen die je pas gewaarwordt als de overname een feit is. Net zoals bij vergeten groente, kan dit een bittere nasmaak geven. Opeens zit je als koper met hoge kosten, en onvoorzien, want tijdens je gesprekken met de accountant was dit niet aan de orde gekomen. Een pijnlijke omissie, maar een die vaak voorkomt.

Er wordt in Nederland heel wat gefuseerd en overgenomen. Binnen de zorg, het onderwijs, het midden- en kleinbedrijf, de kinderopvang. Mijn boodschap is: let goed op wat je aan arbeidsongeschiktheidslasten binnenhaalt. Vraag voordat je je handtekening zet een zogeheten B.I.E.R.-lijst op bij je partner. Dat klinkt gezellig, maar ik bedoel de Bijlage Instroom Eigen Risicodrager. Op dit door het UWV verstrekte document kun je zien welke medewerkers in de WGA of ZW je gaat overnemen. Dit is zeker geen onbetekenend detail. Want als je een ‘slechte’ werkgever overneemt, kan je dat bijna vijf procent van je loonsom kosten. Dan heb je een spreekwoordelijke kat in de zak gekocht. Eén arbeidsongeschikte werknemer kan je als werkgever zomaar twee ton terugzetten over een periode van 12 jaar. Nogmaals, dit vind je doorgaans niet op het controlelijstje van M&A-deskundigen. Het goede nieuws is, dat een eenvoudige handeling veel ellende kan voorkomen. Staat er niemand op de BIER-lijst of is deze verwaarloosbaar kort, dan loopt u geen financieel risico. Is de lijst echter omvangrijk, dan kunt u dit in de onderhandelingen meenemen. Bijvoorbeeld bij de bepaling van de overnamesom.

Een voorbeeld. Afvalverwerker A neemt branchegenoot B over, een bedrijf met drie werknemers. De arbeidsongeschiktheidsrisico’s bij zo’n kleine overname zijn te overzien, zou je zeggen. B had echter nog twee oud-werknemers in de WGA, en die vallen formeel tien jaar onder het eigen risico. Kosten: vier ton. B, als kleine werkgever, kreeg die kosten nooit doorbelast. Pas vanaf een totale loonsom van €864.000 (per 1 januari 2022 met ruim €500.000 verhoogd) ga je voor deze mensen getrapt betalen. En laat nu de nieuwe eigenaar groot genoeg zijn om ruim boven deze grens uit te komen. A zit dus met de gebakken peren. Mogelijk was B niet eens op de hoogte van deze ‘verrassing’. Domweg doordat hij als kleine werkgever nooit lasten heeft gedragen voor zijn afgekeurde oud-werknemers. Van opzettelijke verzwegen verborgen gebreken hoeft dus geen sprake te zijn. Maar evengoed is het een onaangename verrassing die de overnemende partij duur komt te staan.

Daarom: breid uw due dilligence uit met een B.I.E.R.-lijst. Binnen twee dagen komt ie binnen, en dan hebt u zekerheid. Een kleine moeite, met mogelijk grote gevolgen. Voorkomen is beter dan genezen: stuur op het juiste moment op deze schadelast, want.

Of je nu een overdragende of overnemende partij bent: schadelastbeheersing loont!

Gerrit van Schie
WHK-specialist