Veelgestelde vragen

Welke gevolgen heeft deze werkwijze voor mijn (ex) medewerkers?

Dat ligt aan de wijziging van de uitkering. Uw (ex) medewerkers worden niet financieel benadeeld als blijkt dat zij recht hebben op een IVA-uitkering in plaats van een WGA-uitkering. Vaak houden zij een uitkering van eenzelfde of zelfs hoger bedrag en worden zij niet meer verplicht te solliciteren. Echter als hun WGA-status verandert in een verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage kan dat nadelige gevolgen hebben voor hun uitkering.

Waarom werkt WGA Control® op basis van betalen bij succes?

Onze strategie – het systematisch voeren van bezwaarprocedures – werkt, maar vraagt een lange adem. In de praktijk blijkt dat organisaties die de kosten betalen voordat er resultaten zijn behaald, eerder geneigd zijn de procedures te stoppen – en op deze wijze minder financieel voordeel boeken. Daarom bieden wij de mogelijkheid voor betalen bij succes, waarbij we de initiële kosten voorfinancieren en een fee rekenen over het voordeel dat bewezen is behaald.

Welke tijdsinvestering moet de werkgever zelf doen?

WGA Control start met de 'controle op de toerekening'. Hiervoor is het belangrijk dat een HRM-medewerker een dagdeel tijd heeft om WGA Control toegang te geven tot de personeelsdossiers van de (ex)medewerkers waar de organisatie premie voor betaalt. Vervolgens is er een machtiging nodig voor WGA Control, zodat wij voor de organisatie herzieningsverzoeken kunnen indienen bij de Belastingdienst. Voor de 'controle op de toekenning' loopt de procedure, na overleg met de opdrachtgever, vrijwel volledig tussen UWV en WGA Control en zullen er nagenoeg geen inspanningen van de werkgever gevraagd worden.

Waarom kunnen we dit zelf niet?

U zou deze werkwijze ook zelf kunnen toepassen, echter dan zal de opbrengst lager zijn, daar het vraagt om gespecialiseerde kennis op juridisch, arbeidskundig en medisch gebied. Ook moet u een onafhankelijke arts-gemachtigde inschakelen: uw bedrijfsarts mag het oordeel van het UWV vanwege de vertrouwensband met uw werknemers niet toetsen. Onze werkwijze vraagt bovendien om een tijdsinspanning waar in veel organisaties door de dagelijkse werkzaamheden geen ruimte voor is. In de praktijk blijkt dat organisaties vanwege de tijds- en kosteninvestering die het systematisch procederen met zich meebrengt de procedures stoppen voordat er resultaten zijn behaald.

Staat uw vraag er niet tussen?

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vraag te beantwoorden.