Wat levert een WGA-check mijn (ex-)medewerkers op?

Dat ligt aan de wijziging van de uitkering. Bij een herbeoordeling van WGA naar IVA, levert dit hen financieel voordeel op. De WGA uitkering van uw medewerkers wordt aangepast en verhoogd naar 75 procent van het laatstverdiende loon. En zij worden niet meer verplicht om te solliciteren. Het kan ook voorkomen dat hun WGA-status wijzigt naar een lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Dan valt de uitkering lager uit.

Waarom werkt WGA Control op basis van no cure, no pay?

Systematisch bezwaarprocedures voeren werkt: een groot deel van onze bezwaren zijn succesvol. Maar deze strategie vraagt om een tijdsinvestering die organisaties vaak niet kunnen doen. Daarom nemen wij die investering op ons. En betaalt u pas bij resultaat.

Wat kan ik als werkgever doen om een optimaal resultaat te behalen?

Er zijn twee dingen die u kunt doen, als voorbereiding op de procedures:

  • WGA Control start met de controle op de toerekening. Hiervoor is het belangrijk dat een HRM-medewerker een dagdeel reserveert om WGA Control toegang te geven tot de personeelsdossiers van de (ex-)medewerkers waarvoor de organisatie premie betaalt.
  • Vervolgens hebben wij een machtiging nodig, zodat wij voor de organisatie herzieningsverzoeken kunnen indienen bij de Belastingdienst.

De daadwerkelijke procedure van de controle op de toekenning loopt tussen UWV en WGA Control, zodat u als werkgever de handen vrij hebt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de vorderingen en ontvangt u een nauwkeurige rapportage hiervan.

Kunnen we ook zelf bezwaarprocedures voeren?

We raden u af om hier zelf mee aan de slag te gaan. Daarvoor zijn drie redenen:

  • Deze strategie vraagt om gespecialiseerde kennis op juridisch, arbeidskundig en medisch gebied. Onze experts houden hun kennis continu up-to-date en zetten hun ervaringen met eerdere procedures in om voor u een optimale besparing te realiseren. Dit levert een financieel aantrekkelijker resultaat op dan wanneer u hier zelf mee aan de slag zou gaan.
  • Ook hebt u een onafhankelijke arts-gemachtigde nodig: uw bedrijfsarts mag het oordeel van het UWV niet toetsen, vanwege de vertrouwensband met uw medewerkers. WGA Control heeft meerdere arts-gemachtigden in huis.
  • Systematisch bezwaarprocedures voeren is een beproefde methode, maar tijdrovend. Vaak kunnen organisaties die tijd niet vrijmaken. En stoppen zij de procedures voordat er resultaten zijn behaald. Zonder tijdsinvestering is bezwaar maken vaak niet succesvol.