Hoe we te werk gaan
en wat we doen

Onze werkwijze is helder, duidelijk en verantwoord. Geen zaak is geen zaak. Het recht zegeviert altijd. Wij geloven in ‘betalen bij succes’. Dat haalt het beste in ons naar boven. Maakt ons werk effectief en efficiënt. Zorgt ervoor dat al onze werkzaamheden bijdragen aan het beste resultaat voor onze opdrachtgevers.

background werkwijze

We nemen al het werk
van onze opdracht-
gevers uit handen

Lange termijn klantrelaties

We gaan daarbij grondig en voortvarend te werk. We nemen al het werk van onze opdrachtgevers uit handen en zorgen voor tussentijdse rapportages zodat alle betrokkenen geïnformeerd blijven. Zo bouwen we aan lange termijn klantrelaties.

Fikse kostenbesparing

We werken nauw samen met de afdelingen P&O en Financiën van grote en kleine organisaties. Profit en non-profit. We nemen bestaande WGA-uitkeringen onder de loep en zorgen voor een fikse kostenbesparing. Dit doen we door middel van bezwaar- en beroepsprocedures, zowel op medische, arbeidskundige als juridische gronden. Op basis van feiten, regels en wetgeving en waar nodig met de menselijke maat.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit 4 stappen:

We maken een snelle slimme analyse van een dossier

We toetsen aan wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen

We definiëren de gronden van bezwaar

Bij een beslissing op bezwaar gaan we indien nodig in (hoger) beroep