Schadelastbeheersing deskundig geregeld

Als (middel)grote organisatie hebt u te maken met een hoge WGA-instroom. Een grote kostenpost, waar u waarschijnlijk op kunt besparen. Met als resultaat: een eerlijker lastenverdeling en correcte beoordeling voor werknemers. Ontdek op welke manieren u de schadelast kunt inperken, samen met WGA Control.

Schadelastbeheersing

Dit nemen we u uit handen:

 • Bezwaar tegen beschikking Whk
  We controleren de toerekening. Behoort deze uitkering wel tot het risiso van de werkgever?
 • Bezwaar tegen einde loongerelateerde uitkering (LGU)
  Middels bezwaar krijgen we inzicht in het UWV-dossier van de medewerker, ook in de medische stukken. Dit dossier controleren we op juridische, medische en arbeidskundige juistheid. Dat doen we voor iedere beslissing en zolang de uitkering loopt.
 • Aanvraag van herbeoordelingen
  Juridisch én medisch-inhoudelijk, via onze arts-gemachtigde.
 • Beroep tegen beslissing op bezwaar
  Als ons bezwaar ongegrond wordt verklaard en wij kunnen ons daar niet in vinden, dan stellen we beroep in.
 • We mengen ons namens u in een werkgeversbezwaar
  Als werkgever krijgt u geen inzage in de medische stukken, onze arts-gemachtigde wél

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit 4 stappen:

We maken een snelle slimme analyse van een dossier

We toetsen aan wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen

We definiëren de gronden van bezwaar

Bij een beslissing op bezwaar gaan we indien nodig in (hoger) beroep

Samenwerking en rapportage

We werken nauw samen met uw afdeling P&O en Financiën, om zo de benodigde input te verzamelen. Vervolgens nemen we bestaande WGA-uitkeringen onder de loep en zetten we ons in voor een mooie kostenbesparing. Dit doen we door middel van bezwaar- en beroepsprocedures, zowel op medische, arbeidskundige als juridische gronden. Tijdens dit traject houden we u op de hoogte en voorzien we u van nauwkeurige rapportages.