Besparen begint bij inzicht

Weet u precies hoe hoog de WGA-lasten van uw organisatie zijn? Als u weet wat uw kosten zijn per dossier, kunt u sturen op besparing. Zeker grote organisaties met een hoge WGA-instroom kunnen fors besparen. Want vaak wordt het uitkeringsrecht onjuist toegepast bij medewerkers, waardoor de kosten voor de werkgever onnodig oplopen. Tegelijkertijd ontvangen medewerkers daardoor niet de uitkering waar zij recht op hebben: bijvoorbeeld IVA in plaats van WGA. Lees hoe dit precies zit en ontdek hoe u kunt besparen.

WGA lasten

Krijgt uw medewerker de juiste uitkering?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) wordt van kracht als een (ex-)medewerker 104 weken ziek is. De WIA kent drie categorieën:

 1. <35 procent arbeidsongeschikt
  Als de medewerker minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, ontvangt deze geen uitkering.
 2. WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
  De medewerker is voor meer dan 35 procent arbeidsongeschikt maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (35-80 procent of 80-100 procent). De werkgever betaalt tien jaar lang de uitkering, via UWV-premies. De kosten voor de werkgever kunnen oplopen tot € 200.000 per medewerker in de WGA, afhankelijk van het salaris.
 3. IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)
  De medewerker is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De uitkering wordt betaald door het UWV, er is geen individuele toerekening. De medewerker krijgt een uitkering die 5 procent hoger is.

In veel gevallen blijkt dat een medewerker eigenlijk in de IVA thuishoort, terwijl deze in de WGA zit. Daardoor krijgt de medewerker niet wat hem toekomt, en wordt de werkgever ten onrechte belast. Is dat bij u ook zo, wellicht al jarenlang? Plan een gratis check.

Voorbeeld: toerekening uitkering en Whk-premie

Wat betekent een onjuiste uitkeringstoekenning in de praktijk? We geven een voorbeeld. Een grote publiekverzekerde organisatie ontvangt na de WIA-aanvraag een toekenningsbeschikking van het UWV. Hierin staat dat de werknemer per juni 2020 recht heeft op een loongerelateerde uitkering en voor 80-100 procent arbeidsongeschikt is. De loongerelateerde uitkeringsperiode (LGU) duurt maximaal 24 maanden.

 • Gevolgen voor de werkgever
  De WGA-uitkering wordt de eerste tien jaar aan de werkgever toegerekend, via de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk). Vanaf juni 2020 tot juni 2022 betaalt de werkgever de kosten van de loongerelateerde uitkering: de eerste twee maanden 75 procent, de maanden daarna 70 procent van het salaris. Na de LGU is dit voor de vervolguitkering maximaal 70 procent van het minimumloon. De werkgever betaalt deze kosten twee jaar later via een veel hogere gedifferentieerde premie Whk, die hij moet betalen aan het UWV.
 • Kostenpost
  Stel dat de medewerker een uitkering van € 2.800 ontvangt. Dan kan de toerekening voor de werkgever in 10 jaar oplopen tot € 200.000.
 • Besparingskans
  Is deze toekenningsbeschikking wel juist? Zijn er gronden om bezwaar in te dienen, juridisch of medisch? Als blijkt dat de medewerker eigenlijk recht heeft op een IVA-uitkering, dan levert dat de werkgever een flinke besparing op. Want een IVA wordt niet doorbelast aan de werkgever. Zo kan de besparing uiteindelijk oplopen tot € 200.000.

Rekenvoorbeeld besparing, ook met terugwerkende kracht

Een tweede voorbeeld uit de praktijk laat zien hoe een organisatie flink bespaarde op de WGA-lasten, deels met terugwerkende kracht. Een medewerker kreeg per 25 juli 2015 een WGA-uitkering 80-100 procent. De toerekening aan de werkgever loopt tot 25 juli 2025. Maar na analyse van de dossierstukken bleek dat er medische argumenten waren om de medewerker IVA toe te kennen. Deze argumenten werden gegrond verklaard, waardoor de lasten nu binnen het publieke bestel vallen. Bovendien kon op grond van medische argumenten de ingangsdatum van de IVA teruggelegd worden naar 23 januari 2018. Het resultaat is een substantiële besparing op de schadelast:

 • Teruggave van 24 maanden = € 28.000
 • Besparing doordat de resterende 66 maanden niet worden toegerekend = € 79.200