Check: is de WGA uitkering 80 100 arbeidsongeschikt rechtmatig?

Uit WGA-checks voor (middel)grote organisaties komt vaak naar voren dat de WGA-lasten onnodig hoog zijn. Bijvoorbeeld doordat een medewerker een WGA uitkering 80 100 arbeidsongeschikt ontvangt, terwijl hij recht heeft op IVA. Lees hoe dit precies zit en ontdek hoe u kunt besparen met een WGA 80 100 herkeuring.

IVA en WGA zijn beide WIA-uitkeringen: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Iemand krijgt een WGA-uitkering als hij voor meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is, maar niet duurzaam. Dat kan een WGA-uitkering 35-80 procent zijn, of een WGA uitkering 80 100 arbeidsongeschikt. Een IVA-uitkering is voor medewerkers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

WGA uitkering 80 100 arbeidsongeschikt voor uw organisatie
Voor een WGA-uitkering geldt: uw organisatie betaalt tien jaar lang de uitkering, via UWV-premies. Een IVA-uitkering wordt betaald door het UWV. De totale kosten van een WGA uitkering 80 100 arbeidsongeschikt kunnen oplopen tot €200.000 per medewerker in de WGA, afhankelijk van het salaris. Bij een WGA 35 tot 80 procent ligt dit bedrag lager.

Besparing door WGA 80 100 herkeuring
Vermoedt u dat er in uw organisatie medewerkers zijn die niet de uitkering ontvangen waarop zij recht hebben? Laat dit dan controleren, want herziening van deze dossiers kan een flinke schadelastbesparing opleveren.

Een voorbeeld: een medewerker is 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt verklaard. Dan ontvangt de medewerker na enige tijd een loonaanvullende uitkering van 70 procent van het WIA-maandloon. Als bij WGA 80 100 herkeuring blijkt dat de medewerker 40 procent arbeidsongeschikt is, wordt maximaal 28 procent van het minimumloon doorbelast aan uw organisatie. Een forse besparing.

Van WGA uitkering 80 100 arbeidsongeschikt naar IVA
Wat ook kan: een medewerker ontvangt een WGA uitkering 80 100 arbeidsongeschikt terwijl hij recht heeft op een IVA-uitkering. Een herbeoordeling zou de medewerker financieel voordeel opleveren, want de uitkering wordt dan verhoogd naar 75 procent van het laatstverdiende loon. Ook is de medewerker niet langer verplicht om te solliciteren.
Zo’n WGA 80 100 herkeuring heeft ook voordelen voor uw organisatie. Want u betaalt niet langer mee aan de uitkering. En dit scheelt aanzienlijk in de schadelast.

Bespaar ook op uw WGA-lasten
Maak een afspraak met een van onze specialisten. Zij geven u inzicht in de schadelast die een WGA uitkering 80 100 arbeidsongeschikt met zich meebrengt. En laten u zien welke kansen er zijn om actief te sturen op schadelastbeheersing.