Ontdek of uw organisatie ook kan besparen op de Whk premie

Is uw organisatie publiek verzekerd? Dan ontvangt de werkgever ieder jaar de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk premie). Wat houdt dit precies in en waarop is die premie gebaseerd? Lees meer over de premie Whk, ontdek wanneer u hierop mogelijk kunt besparen en plan een gratis check.

Ook werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn dragen bij aan de uitkering van zieke werknemers. Dat gaat indirect, via de Werkhervattingskas: de Whk premie. Dat systeem is ingesteld in 2013, door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Het uitgangspunt hiervan is dat de werkgever verantwoordelijk blijft voor medewerkers die na uitdiensttreding een WGA- of Ziektewetuitkering krijgen.

Gedifferentieerde premie Whk
Via de Whk premie worden de uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers verhaald. Die premie bestaat uit twee delen: de premie WGA Whk en de Ziektewetpremie. De hoogte daarvan is gebaseerd op gegevens uit het verleden, op het totale bedrag dat twee jaar geleden is betaald aan uitkeringen van mensen die verbonden zijn aan uw organisatie.

Whk premie afhankelijk van loonsom
Bij de berekening van de premie Whk kijkt de Belastingdienst ook naar de totale loonsom van een organisatie.

  • Een kleine werkgever (< €346.000 per jaar) betaalt een vaste sectorpremie.
  • Een middelgrote werkgever (> €346.000 per jaar) betaalt een Whk premie die voor een deel sectoraal en voor een deel individueel bepaald is.
  • Een grote werkgever (> €3.460.000 per jaar) betaalt een individuele Whk premie.

Hierop worden verschillende parameters toegepast, die ieder jaar wijzigen. Om u een idee te geven: in dit artikel bespreken we de parameters van 2021.

Complexe berekening Whk premie
U ziet: de premie Whk is gebaseerd op een complexe berekening. Daardoor ontstaan er vaak fouten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de premie WGA Whk (een van de twee delen van de Whk premie) onnodig hoog is, omdat een medewerker eigenlijk recht had op een IVA-uitkering, in plaats van een WGA-uitkering. Uw organisatie wordt dan onterecht deze uitkering toegerekend. En dat is een flinke kostenpost. Bekijk een rekenvoorbeeld.


Verlaag uw Whk premie, investeer in de verzuimaanpak

Voor grotere organisaties is de hoogte van de Whk premie een maatstaf van het succes van de verzuimaanpak: is het verzuim minder, dan is de premie Whk in de meeste gevallen op termijn lager.

Plan een gratis check
Bent u benieuwd of bij uw organisatie ook fouten zijn gemaakt in de berekening van de Whk premie? Of ziet u dat de premie Whk boven de minimumpremie blijft, ondanks uw aandacht voor de verzuimaanpak? Plan dan een gratis check, op basis van no cure, no pay. Want mogelijk kunt u flink besparen op de schadelast.