Bespaar op Whk verklaring, ook met terugwerkende kracht

Is uw organisatie publiek verzekerd voor de WGA en/of Ziektewet? Dan ontvangt u ieder jaar in december een Whk verklaring, ook wel beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Wat betekent deze beschikking Whk voor u, en wat kunt u eraan aflezen? Doe uw voordeel met inzichten van specialisten.

De Whk verklaring heeft te maken met de uitkeringen van uw medewerkers. Het gaat om medewerkers die ziek uit dienst gingen tijdens de eerste 104 weken. En om medewerkers die daarna in de WGA terechtkwamen. Deze uitkeringen worden aan uw organisatie toegerekend via de Whk verklaring. De Belastingdienst deelt ieder jaar in de Whk verklaring met u hoe hoog die gedifferentieerde premie Whk voor uw organisatie is.

Whk verklaring gebaseerd op eerdere jaren
De premie bij de beschikking Whk is gebaseerd op de uitkering die u twee jaar eerder zijn toegerekend, en waarvoor u dus betaald hebt. Hoe meer medewerkers toen een Ziektewet- of WGA-uitkering hadden, hoe hoger uw premie.

Samengesteld uit twee delen
Hoe wordt die Whk verklaring precies vastgesteld? De beschikking Whk bestaat uit twee delen. De gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie Ziektewet. De hoogte hiervan is gebaseerd op verschillende parameters die de Belastingdienst ieder jaar publiceert. Denk aan de totale loonsom, uitbetaalde WGA- en Ziektewetuitkeringen en in sommige gevallen de sectorpremie. Daarnaast speelt eigenrisicoschap een rol.

Schadelastbeheersing? Check uw Whk verklaring
De berekening van de premie Whk is complex en daardoor sluipen er vaak fouten in de Whk verklaring. Dat zien we vooral terug bij (middel)grote organisaties, als wij hiervoor controles uitvoeren. Wilt u sturen op schadelastbeheersing, dan is het dus raadzaam om uw beschikking Whk te laten controleren. Plan ook een gratis check, en ontvang binnen 10 dagen een besparingsindicatie.

Sturen op premieverlaging
De Whk verklaring is naast een premieoverzicht een mooie maatstaf voor uw verzuimbeleid. Want als een medewerker die langdurig verzuimt re-integreert door doordacht verzuimbeleid, resulteert dat in de meeste gevallen in een verlaging van de Whk-premie. Aan de Whk verklaring kunt u zo aflezen of het verzuimbeleid zijn vruchten afwerpt.

Bespaar ook op uw Whk verklaring
Maak een afspraak met een van onze specialisten. En voorkom dat u te veel premie betaalt, met een vrijblijvende controle van WGA Control. Dit kan ook met terugwerkende kracht, tot vijf jaar terug.