Evenwichtige lastenverdeling en beoordeling

Voor veel organisaties vormen WGA-lasten een grote en vaak onzichtbare kostenpost. Met systematische bezwaarprocedures realiseert WGA Control in vrijwel alle gevallen een substantiële kostenbesparing: een substantieel deel van de bezwaren die wij indienen zijn succesvol. Kies ook voor een evenwichtige lastenverdeling, waarbij uw werknemers de uitkering ontvangen die hen toekomt. Vraag onze specialisten vrijblijvend om advies.

WGA schadelastbeheersing

Gespecialiseerd in schadelastbeheersing

Hoe houdt u grip op de schadelast van uw organisatie, met een minimale tijdsinvestering en maximaal resultaat? De specialisten van WGA Control zijn experts op juridisch, arbeidskundig en medisch vlak en houden hun kennis over schadelastbeheersing continu up-to-date. Deze kennis benutten zij om succesvol bezwaarprocedures te starten. Zij nemen enerzijds dit specialistische werk uit handen en schakelen anderzijds regelmatig met u zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen in het traject.

Eerlijker uitkeringsrecht

Kiest u voor een WGA-check van WGA Control, dan zet u zich in voor een evenwichtige lastenverdeling, waarbij uw werknemers de uitkering ontvangen die hen toekomt. Op deze manier beperkt u de schadelast én draagt u bij aan een rechtmatige beoordeling.