Succesvolle samenwerking: van proactieve communicatie tot precieze nazorg

Het CBS koos aanvankelijk voor WGA Control vanwege het ‘Betalen bij succes’-concept. Na meerdere jaren intensieve samenwerking, zeggen we vol vertrouwen dat we uiterst tevreden zijn over de dienstverlening van WGA Control. De uitzonderlijk efficiënte vraagbaakfunctie die zij voor ons vervullen, heeft bijgedragen aan het succes van onze samenwerking. De behaalde resultaten op onze WIA-dossiers, in de vorm van een forse schadelastreductie voor de organisatie en in de meeste gevallen een verbeterde uitkeringssituatie voor de ex-medewerkers, vormen een andere belangrijke factor. Daarnaast spelen de precieze nazorg en de proactieve communicatie eveneens een cruciale rol in het succesverhaal van onze samenwerking. Door deze benadering hoeven we ons nooit af te vragen wat de status van een dossier is.

Wim MaassenSenior Beleidsadviseur P&O - CBS

Samen met WGA Control hebben wij onze schadelast flink kunnen verlagen

Floor KlerksCasemanager Verzuim & Arbeidsongeschiktheid, bij de Volksbank