Evenwichtige lastenverdeling,
fair naar uw medewerkers

WGA-lasten vormen een grote en vaak onzichtbare kostenpost. Besparen op deze schadelast is in vrijwel alle gevallen mogelijk. Zeker als u een loonsom van € 3 miljoen of meer hebt, is het zinvol om uw WGA-lasten onder te loep te laten nemen. Kies voor een evenwichtige lastenverdeling, waarbij uw werknemers de uitkering ontvangen die hen toekomt. Vraag onze specialisten vrijblijvend om advies.

 

Lees meer

WGA Control

WGA Control

No cure, no pay

Een zorgvuldige aanpak vraagt om een investering, die zich terugverdient in het resultaat. Die investering nemen wij graag voor onze rekening: u betaalt alleen bij een succesvol traject, met een besparing als opbrengst. In dat geval draagt u een percentage van de behaalde besparing af.

Testimonials

2022-08-15T08:30:36+02:00Wij zochten naar een partij die voor onze werkmaatschappijen een aantal controles kon uitvoeren inzake de WGA-beoordelingen van het UWV.| Rita Pruissen-Keizer|

2021-12-14T17:14:33+01:00Dankzij WGA Control hebben we goed zicht op onze huidige arbeidsongeschiktheid-dossiers| Esmeralda van Dongen|

Lees alle testimonials

Maximale besparing,
minimale tijdsinvestering

Onze specialisten werken samen met uw collega’s van P&O en Financiën, om zo zicht te krijgen op de dossiers en de precieze schadelast. De vervolgstappen nemen we u uit handen.

We toetsen de verzamelde gegevens aan de juridische kaders, zodat we de gronden van een bezwaar kunnen definiëren. Is over dit bezwaar uiteindelijk een besluit genomen? Dan gaan wij indien nodig in (hoger) beroep.

Bij al deze stappen houden we u op de hoogte, met nauwkeurige rapportage en een heldere toelichting. Zo nemen we u het werk uit handen én houdt u zelf grip op het traject.

We maken een snelle slimme analyse van een dossier

We toetsen aan wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen

We definiëren de gronden van bezwaar

Bij een beslissing op bezwaar gaan we indien nodig in (hoger) beroep

Lees meer