Wie we zijn en wat ons drijft

Wij zijn WGA Control®. Dé specialist op het gebied van schadelastbeheersing bij arbeidsongeschiktheid. Wij geloven in een samenleving met een rechtvaardig uitkeringsrecht, met rechten en plichten voor zowel werknemer als werkgever. Het op een juiste manier toepassen van wet- en regelgeving zorgt voor een rechtvaardige en evenwichtige lastenverdeling. Daar is de hele samenleving bij gebaat.

 

Wij zijn wij

Eerlijkere lastenverdeling.
Lagere kosten.

Werkwijze

Hoe gaan we bij WGA Control om met COVID-19 (Coronavirus)? Met strikte maatregelen waarborgen we uw en onze gezondheid. Onze diensten stoppen niet. Juist in deze onzekere tijd kunt u op ons rekenen en denken wij graag met u mee over risico- en schadelastbeheersing. Wij zijn elke werkdag telefonisch en online bereikbaar.

Onze werkwijze is helder, duidelijk en verantwoord. Geen zaak is geen zaak. Het recht zegeviert altijd. Zo bereiken we snel en maximaal resultaat voor onze opdrachtgever. We starten met controle op de toerekening en vervolgens op de toekenning.
Bereken uw UWV premie WGA of ZW-flex.

We maken een snelle slimme analyse van een dossier

We toetsen aan wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen

We definiëren de gronden van bezwaar

Bij een beslissing op bezwaar gaan we indien nodig in (hoger) beroep

Betalen img

Betalen bij succes

Onze aanpak kost tijd en geld door juridische procedures. Wij nemen deze tijdsinspanning en kosten voor onze rekening en werken op basis van betalen bij succes. Zodra er resultaat is geboekt en dit onze opdrachtgevers een financiële besparing oplevert, rekenen wij een vergoeding. Deze bestaat uit een percentage van de behaalde besparing. In overleg kunnen wij eventueel ook op basis van uren of een fixed fee werken.

Testimonials