WIA – grote kostenpost voor werkgevers

WGA-lasten vormen een grote en vaak onzichtbare kostenpost. Besparen op deze schadelast is vrijwel altijd mogelijk. Zeker als u een werkgever bent met een sociale verzekeringsloonsom van € 1,5 miljoen of meer, is het zinvol om uw WGA-lasten onder te loep te laten nemen. WGA Control is medisch-arbeidskundig en juridisch specialist in deze controles. Lees meer over wat de WIA betekent voor u als werkgever en hoe WGA Control u kan helpen besparen op de lasten die de WIA met zich meebrengt.

Lees meer

WGA Control

Schadelastbeheersing deskundig geregeld

We werken nauw samen met uw afdeling P&O en Financiën, om zo de benodigde input te verzamelen. Vervolgens nemen we bestaande WGA-uitkeringen onder de loep en zetten we ons in voor een structurele verlaging van de kosten. Dit doen we door middel van bezwaar- en beroepsprocedures, zowel op medische, arbeidsdeskundige als juridische gronden. Gedurende dit traject houden we u op de hoogte en voorzien we u van nauwkeurige rapportages.

Lees meer

Maximale besparing,
minimale tijdsinvestering

Onze specialisten werken samen met uw collega’s van P&O en Financiën, om zo zicht te krijgen op de dossiers en de precieze schadelast. De vervolgstappen nemen we u uit handen.

We toetsen de verzamelde gegevens aan de juridische kaders en gaan aan de slag met de WGA-dossiers. Deze toetsen we door middel van bezwaar- en beroepsprocedures aan de complexe sociale zekerheid wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen.

We houden u op de hoogte van onze werkzaamheden met nauwkeurige rapportages en een heldere toelichting. Zo nemen we u het werk uit handen én houdt u zelf grip op het traject.

We maken een grondige analyse van het complete dossier in de tijd

We toetsen de beschikking en het daaraan verbonden medisch en arbeidsdeskundig dossier aan wet- en regelgeving, standaarden en protocollen

We stellen een inhoudelijk bezwaarschrift op of, als we denken dat de succeskans nu te laag is, trekken we het bezwaar in en plannen we een vervolgactie

Als een bezwaar ongegrond is beoordelen we de kans op succes in beroep

Lees meer

Testimonials

2023-03-17T16:53:03+01:00Begin januari krijg ik van UWV de instroomlijst van medewerkers in de WIA. Deze stuur ik één-op-één door naar WGA Control, die er heel zorgvuldig mee aan de slag gaat. | Noëlle Brands|

2022-08-15T08:30:36+02:00Wij zochten naar een partij die voor onze werkmaatschappijen een aantal controles kon uitvoeren inzake de WGA-beoordelingen van het UWV.| Rita Pruissen-Keizer|

Elke werkgever heeft er weleens mee te maken: een medewerker die door UWV volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, maar toch in de WGA terechtkomt. Daar betaal je dan heel veel gedifferentieerde premie voor.

Esmeralda van Dongen, Adviseur Verzuim InHolland

We mogen dan bekendstaan als het beste en leukste schoonmaakbedrijf van Nederland, onze WGA-lasten waren zeer hoog. We zaten op het maximale premiepercentage en zochten een partij die de zaak eens goed voor ons kon doorrekenen.

Anita Eysbroek, Controller Cantorclin

Samen met WGA Control hebben wij onze schadelast flink kunnen verlagen. We hebben daarvoor alle WGA-dossiers doorgenomen en herbeoordelingen aangevraagd.

Floor Klerks, Casemanager Verzuim & Arbeidsongeschiktheid, bij de Volksbank

Het ziekteverzuim in de zorgsector is hoog, door medewerkers die langdurig verzuimen en zo de WIA-poort bereiken. WGA Control helpt ons grip te houden op WGA-dossiers en zo te besparen op de schadelast.

Marion Miltenburg, HR specialist verzuim / arbeidsdeskundige bij Laurens

Begin januari krijg ik van UWV de instroomlijst van medewerkers in de WIA. Deze stuur ik één-op-één door naar WGA Control, die er heel zorgvuldig mee aan de slag gaat.

Noëlle Brands, adviseur arbeid en gezondheid Triade Vitree

Wij zochten naar een partij die voor onze werkmaatschappijen een aantal controles kon uitvoeren inzake de WGA-beoordelingen van het UWV.

Rita Pruissen-Keizer, Coördinator gezondheid Albron
Lees alle testimonials