WIA

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) wordt van kracht als een (ex)medewerker 104 weken ziek is. De WIA kent drie categorieën:

< 35% ARBEIDSONGESCHIKT:

Wanneer de (ex)medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt deze geen uitkering.

WGA (REGELING WERKHERVATTING GEDEELTELIJK ARBEIDSGESCHIKTEN):

De (ex)medewerker is meer dan 35% maar niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (35-80% of 80-100%). De uitkering wordt, meestal via UWV-premies, tien jaar lang direct betaald door de werkgever. De kosten voor de werkgever zijn ongeveer €200.000,- per (ex) medewerker in de WGA (afhankelijk van het salaris).

IVA (REGELING INKOMENSVOORZIENING VOLLEDIG ARBEIDSONGESCHIKTEN):

De (ex)medewerker is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De uitkering wordt betaald door werkgevers gezamenlijk en er is geen individuele toerekening.

Wat doet WGA Control?

De WGA-lasten verschijnen meestal niet als aparte post op de balans van organisaties. Vaak is dan ook niet bekend welk bedrag betaald wordt voor deze (ex)medewerkers en wordt er niet gestuurd op het reduceren van de schadelast. En dat terwijl een deel van de (ex)medewerkers met een WGA-uitkering (om verschillende redenen) niet de juiste WIA-status hebben. WGA Control is gespecialiseerd in deze materie en ondersteunt bedrijven bij het beheersen van de schadelast. Wij zorgen ervoor dat (ex)medewerkers de IVA status krijgen of minder dan 35% arbeidsongeschikt worden. De lasten komen niet meer direct voor rekening van de werkgever en per dossier kan dat een besparing opleveren van €200.000,-.

Met recht dé
WGA specialist
van Nederland