Wat is de voor uitvoering van de WIA benodigde artscapaciteit?

Door: H.E. Wonnink - arts-gemachtigde31-05-2023

Uit alle hoeken en gaten komen white papers, rapporten en adviezen uit die de achterstandenproblematiek bij het UWV belichten vanuit hun respectievelijke verantwoordelijkheid.

Ik licht er twee toe.

Uit dat wat ik tot nog toe heb gelezen wordt het mij niet helder wat het UWV nu zelf vindt wat de benodigde capaciteit aan artsen is.
Ik mis een doorgerekende behoefte aan capaciteit o.b.v. normtijden per beoordeling, zodat je met de berekening ‘verwachte aantallen beoordelingen’ afgezet tegen ‘de beschikbare capaciteit in FTE’s’ kunt berekenen of er een daadwerkelijk tekort is. Als artsen zouden produceren conform deze berekende normtijden, hoe zit het dan met het tekort aan capaciteit? Dit eenvoudige sommetje is nergens terug te vinden.

Onderzoek EY Procesoptimalisatie

Ik heb het rapport “Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling” van EY gelezen.
Hierin worden diverse aanbevelingen gedaan om verbeteringen van de processen van het UWV door te voeren. Een aantal hiervan lijkt zo obligaat, dat voor mij niet duidelijk is waarom dit soort aanpassingen niet al lang gedaan zijn (zoals een verhoogde inzet op taakdelegatie, beschreven op pagina 19 van het EY-rapport, een vormvast aanvraagformulier, gedragen afspraken over taken/doelen ter reductie van variatie in uitvoering, etc.).

Verder is erg opvallend, dat er – tussen de regels in het rapport – sprake lijkt van een soort hegemonie van de artsen bij het UWV. Hoeveel beoordelingen ze doen, bepalen ze zelf. Hoe lang ze er over doen, bepalen ze zelf. Of ze met een medisch secretaresse willen werken bepalen ze zelf. Hetzelfde geldt voor de sociaal-medisch verpleegkundige.

De capaciteit zou nu zo’n 525 fte’s zijn. Hoeveel beoordelingen kunnen – op basis van door de UWV-directie vastgestelde normen – uitgevoerd worden met deze capaciteit? En hoeveel nadat er ook diverse procesaanpassingen zijn gedaan?

Opvallend is de vaststelling door EY dat diverse pilots binnen UWV helaas nog niet opleveren wat voorzien was, omdat deze pilots niet goed gemanaged zijn, waardoor het langer duurt voordat effecten zichtbaar zullen zijn.

Rapport Algemene Rekenkamer : WIA niet meer uitvoerbaar

Deze conclusie gaat erg ver. Wat je feitelijk kunt vaststellen is dat er grote achterstanden zijn ontstaan. Als een van de belangrijkste redenen wordt aangevoerd dat er te weinig artsen zijn.

Beter is om te stellen dat de huidige artsen met elkaar – blijkbaar – niet in staat zijn om het huidige aanbod aan beoordelingen te verwerken binnen de huidige context.

Het is daarom noodzakelijk om goed te kijken naar deze context. Als je daarin geen veranderingen aanbrengt, dan zal een uitbreiding van capaciteit slechts een marginale bijdrage opleveren.

Bovendien is het niet uit te leggen dat je een stelsel geheel gaat wijzigen, omdat je je management niet op orde hebt. Dat zal in een nieuwe situatie met meer artsen onder hetzelfde management niet anders zijn.