Beheers de schadelast, laat uw WGA-dossiers controleren (ncnp)

18-06-2021

Stel: uw (ex-)werknemer krijgt na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV acht hem 65 procent arbeidsongeschikt en hij krijgt een WGA-uitkering. Terwijl de werknemer eigenlijk recht heeft op een IVA-uitkering, waardoor u flink kunt besparen op de WGA-lasten. Laat uw WGA-dossiers grondig doornemen en zet in op schadelastbeheersing.

Bent u eigenrisicodrager? Dan wordt de WGA-uitkering van een (ex-)werknemer de eerste tien jaar aan u toegerekend. Ook als u publiek verzekerd bent, betaalt u tien jaar lang voor de WGA-uitkering van uw (ex-)werknemer. Daarnaast blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. Op die manier kan het kostenplaatje van deze arbeidsongeschikte werknemer behoorlijk oplopen, tot wel €200.000. Terwijl de (ex-)werknemer wellicht recht heeft op een IVA-uitkering, waardoor u flink kunt besparen.

Medisch dossier
In de praktijk blijkt dat het UWV de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling niet altijd op de voorgeschreven wijze uitvoert. Zo kan de verzekeringsarts bijvoorbeeld op de functionele mogelijkhedenlijst (FML) meer beperkingen aannemen dan dat de (ex-)werknemer in werkelijkheid heeft. Soms zijn die beperkingen ook niet te herleiden naar een medische oorzaak. Als werkgever krijgt u geen inzicht in het medisch dossier. Een arts-gemachtigde wél.

Arts-gemachtigde
Twijfelt u aan de motivering van het UWV? Dan kunt u via een arts-gemachtigde van WGA Control binnen zes weken na de datum van de beslissing in bezwaar gaan. Na het indienen van een voorlopig bezwaar ontvangt WGA Control als arts-gemachtigde namens u de medische stukken waarop de beslissing van het UWV gebaseerd is. En waarop wij eventueel onze gronden kunnen afstemmen en indienen.

Neem uw dossiers onder de loep
Zo’n individueel bezwaar is slechts het topje van de ijsberg. Weet u hoe hoog de schadelast is in uw organisatie? Hoeveel dossiers worden aan de werkgever toegerekend? En wat zijn de kosten per dossier en per jaar? Zet de eerste stap naar schadelastbeheersing: breng uw dossiers op orde. WGA Control controleert de toerekening van de uitkeringslasten grondig. En controleert middels bezwaar de toekenning en continuering van WGA-uitkeringen op inhoudelijke juistheid.

Meer weten?
Zet ook in op schadelastbeheersing, laat uw dossiers controleren. WGA Control heeft hiervoor de medische, arbeidsdeskundige én juridische vakkennis in huis. Daarnaast nemen wij de tijdsinvestering voor de procedures op ons, wanneer wij uw gehele WGA-schadelast oppakken. WGA Control werkt op basis van betalen bij succes, het ‘no cure, no pay’-principe. Voor een individueel bezwaar werken wij op uurbasis. Neem vrijblijvend contact op, we helpen u graag verder!