Specialistische kennis essentieel voor schadelastbeheersing

20-05-2021

Krijgt uw organisatie jaarlijks een Whk-beschikking en vraagt u zich af: ga ik het bedrag in deze ‘blauwe envelop’ zonder verdere plichtpleging betalen, of zal ik hiernaar laten kijken? Wij zien vaak dat organisaties ervan uitgaan dat ze geen invloed hebben op de hoogte van het opgelegde Whk-percentage. Terwijl bij veel grote organisaties wél een forse schadelastbesparing mogelijk is, tot wel €200.000 per toegerekend WGA-dossier.

In het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) is de premie voor arbeidsongeschiktheidslasten van uw organisatie opgenomen. Die premie is gebaseerd op de aan u toegerekende en uitbetaalde uitkeringen van twee jaar terug (T-2). Vragen die u daarbij kunt stellen zijn: wordt de uitkering van deze (ex-)werknemers terecht toegerekend aan onze organisatie én ontvangen zij wel de juiste hoogte van uitkering? Hierbij kan WGA Control u verder helpen.

Specialistische kennis
Wellicht hebt u een casemanager in dienst die goed thuis is in verzuimbegeleiding en gaat u ervan uit dat deze collega acties uitzet wanneer de Whk-beschikking niet correct is. Maar een check op de toerekening en een inhoudelijke (medische) toets vragen om meer inzicht in de dossiers, die het UWV alleen inzichtelijk maakt wanneer u daarvoor de juiste gronden aandraagt. En alleen al die ingang vinden, vereist specialistische kennis (medisch, arbeidsdeskundig én juridisch) die WGA Control in huis heeft.

Fase 1: toerekening
WGA Control controleert voor u de opbouw van de beschikking, op basis van een check op het inhoudelijk dossier van het UWV. Daarvoor brengen we alle toegerekende uitkeringslasten van uw organisatie in beeld. Vervolgens controleren we of deze toerekeningen terecht worden doorbelast. Mag de uitkering van een (ex-)werknemer niet aan uw organisatie toegerekend worden of is de hoogte van de toerekening niet correct? Dan betaalt u onterecht een hogere premie en tekenen we bezwaar aan, indien nodig gaan we in beroep.

Fase 2: toekenning
Is de toerekening wél terecht, dan controleren we of de (ex-)medewerker de juiste uitkering krijgt. Daarvoor is inzicht in het medisch-arbeidskundig dossier nodig. Werkgevers krijgen geen toegang tot het medische dossier, onze arts-gemachtigde wel. We onderzoeken objectief de besluitvorming van de UWV-arts en arbeidsdeskundige. Hoe is het medisch onderzoek opgebouwd, wat vindt de bedrijfsarts, hoeveel behandelingen heeft de medewerker gehad, hoe is het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld? Blijkt hieruit dat de uitkering niet rechtmatig is, dan tekenen we bezwaar aan en gaan we eventueel in beroep.

Hierna zijn er verschillende scenario’s mogelijk. De toekenning blijkt uiteindelijk juist of niet juist. In beide gevallen zijn er volop mogelijkheden om (alsnog) een mooie besparing te realiseren.

Investering in tijd
Want als organisatie betaalt u 10 jaar lang voor een WGA-uitkering die u wordt toegerekend. Wordt deze uitkering na inhoudelijk bezwaar bijvoorbeeld bijgesteld naar een IVA-uitkering, of is het resultaat een verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage, dan levert dit u een flinke kostenbesparing op. Wordt deze uitkering niet bijgesteld? Dan is het raadzaam om hier scherp op te blijven. Want we zien vaak dat er op een later moment alsnog kansen zijn om hieraan iets te veranderen.

Bezwaar en beroep bij toerekening en toekenning is dus een tijdsintensief proces, dat vraagt om specifieke vakkennis. WGA Control is hierin gespecialiseerd en kan hierin de tijd steken die u als organisatie niet heeft. Wij nemen deze tijdsinvestering op ons, en werken op basis van betalen bij succes, het ‘no cure, no pay’-principe.

Meer weten?
Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem eens contact met ons op. Onze specialisten laten u graag zien hoe we samen met u inzetten op het realiseren van besparingen.