Hoe effectief is uw verzuimaanpak? Check de Whk-premie

Door: Eric Wonnink - Arts-gemachtigde14-05-2021

In de laatste maand van het jaar ontving uw organisatie de beschikking Werkhervattingskas van de Belastingdienst. Dit is – naast een premieoverzicht – een mooi middel om de effectiviteit van het verzuimbeleid te meten. Lees hoe u deze beschikking inzet om re-integratietrajecten aan te scherpen en ontdek hoe u signaleert of de premie wellicht onterecht hoog is.

Vaststelling Whk-premie
In de beschikking Werkhervattingskas (Whk) is de premie voor arbeidsongeschiktheidslasten van uw organisatie opgenomen. Die premie is gebaseerd op de door u uitbetaalde uitkeringen van twee jaar terug. Uw premie is hoger als u een groot aantal medewerkers hebt met een Ziektewet- of WGA-uitkering.

Actief sturen op premieverlaging
De Whk-premie is een goede indicator van het succes van de verzuimaanpak in uw organisatie. En u kunt als werkgever die Whk-premie in positieve zin beïnvloeden door medewerkers goed te re-integreren. Want zorgt u ervoor dat een medewerker re-integreert die nu langdurig verzuimt, dan resulteert dat in de meeste gevallen in een verlaging van de Whk-premie.

Boven de minimumpremie? Plan een gratis check
Blijft uw Whk-premie ondanks deze re-integratie-inspanningen of aandacht voor preventie boven de minimumpremie? En vermoedt u daarom dat de hoogte van de premie onjuist is? Plan dan direct een gratis check. En voorkom dat uw schadelast onnodig hoog is.

Ook duurzaam een lagere schadelast?
Maak een afspraak met een van onze specialisten. En ontdek hoe u actief aan de slag gaat met de verlaging van een grote verborgen kostenpost: WGA-lasten.