Hoe effectief is uw verzuimaanpak? Check de Whk-premie

Door: Eric Wonnink - Arts-gemachtigde14-05-2021

In de laatste maand van het jaar ontving uw organisatie de beschikking Werkhervattingskas van de Belastingdienst. Dit is – naast een premieoverzicht – een mooi middel om de effectiviteit van het verzuimbeleid te meten. Lees hoe u deze beschikking inzet om re-integratietrajecten aan te scherpen en ontdek hoe u signaleert of de premie wellicht onterecht hoog is.

Vaststelling Whk-premie
In de beschikking Werkhervattingskas (Whk) is de premie voor arbeidsongeschiktheidslasten van uw organisatie opgenomen. Die premie is gebaseerd op de door u uitbetaalde uitkeringen van twee jaar terug. Uw premie is hoger als u een groot aantal medewerkers hebt met een Ziektewet- of WGA-uitkering.

Actief sturen op premieverlaging
De Whk-premie is een goede indicator van het succes van de verzuimaanpak in uw organisatie. En u kunt als werkgever die Whk-premie in positieve zin beïnvloeden door medewerkers goed te re-integreren. Want zorgt u ervoor dat een medewerker re-integreert die nu langdurig verzuimt, dan resulteert dat in de meeste gevallen in een verlaging van de Whk-premie.

Ook duurzaam een lagere schadelast?
Maak een afspraak met een van onze specialisten. En ontdek hoe u actief aan de slag gaat met de verlaging van een grote verborgen kostenpost: WGA-lasten.