WGA-lasten en COVID: 3 aandachtspunten voor grote organisaties

Door: Eric Wonnink - Arts-gemachtigde19-02-2021

COVID heeft waarschijnlijk gevolgen voor de WGA-lasten van uw organisatie. Door medische oorzaken én vanwege mogelijke procesmatige beperking. Wat betekent dit voor u, en hoe kunt u daarop acteren? Onze specialisten helpen u bij deze uitdagingen en voorzien u van praktisch advies. Ontdek op welke punten u kunt letten.

1. Wees alert op langdurige uitkeringslasten
De coronamaatregelen zorgen ervoor dat fysieke spreekuren en herbeoordelingen minder vaak plaatsvinden. Dat kan betekenen dat uitkeringen ongecontroleerd doorlopen.

Om dit te voorkomen zijn telefonische spreekuren in het leven geroepen. Het nadeel daarvan is dat deze manier van beoordelen beperkingen heeft: het is voor de beoordelaar een stuk lastiger om een goed onderbouwd standpunt in te nemen dan bij face-to-face-contact.

Het gevolg is dat zo’n professional niet direct een juiste afweging maakt, maar in plaats daarvan een voorschot wordt toegerekend door het UWV. Later moet dan met terugwerkende kracht onderzocht worden of die belastbaarheid inderdaad correct is.

Daarom is het belangrijk om direct scherp te zijn op de uitkomst van deze beoordelingsgesprekken. En eventueel stappen te ondernemen, samen met een specialist van WGA Control.

2. Houd rekening met vertraging
We zien dat in het bezwaarproces vertraging optreedt, omdat de verzekeringsarts voor bezwaar en beroep beperkt spreekuur kan houden. Nu hebben herbeoordelings- en bezwaarprocessen altijd al een langere doorlooptijd, dus zal het in eerste instantie niet opvallen. Maar op een later moment wél. Een gevolg kan zijn dat u langere tijd teveel blijft betalen en de schadelast onnodig oploopt.

Het is dus zaak om bezwaarprocedures zo snel mogelijk te starten, om zo de vertraging op te vangen.

3. Wees scherp op stijgende verzuimcijfers
De coronacrisis heeft negatieve gevolgen voor de economie. We zien dat bij economische tegenslag de instroom in de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt. Reden genoeg om zicht te blijven houden op de dossiers en een vinger aan de pols te houden: heeft een medewerker nog steeds recht op WGA of heeft hij inmiddels recht op IVA? Een groot verschil voor uw medewerker én voor de hoogte van uw schadelast. Bij deze medisch-inhoudelijke vraagstukken kan WGA Control u helpen, met onze arts-gemachtigde.