Kostenbesparing WGA: zorg, onderwijs, schoonmaak- en uitzendbranche

01-03-2021

De specialisten van WGA Control onderzoeken of werkgevers kunnen besparen op hun WGA-lasten. Enerzijds door de toerekening van de uitkeringslasten grondig te controleren. Anderzijds door middels bezwaar de toekenning en continuering van WGA-uitkeringen te controleren op inhoudelijke juistheid.


Specialist in zorg, onderwijs, schoonmaak- en reisbranche
Van de zorg, schoonmaak, onderwijs en de uitzendbranche hebben we specifieke inhoudelijke kennis. We weten zo precies welke uitdagingen rondom WGA-lasten spelen in uw organisatie. Herkent u een van de voorbeelden?

Volledige arbeidsongeschiktheid in de schoonmaakbranche
We zien dat in de schoonmaakbranche relatief veel werknemers 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt worden verklaard, omdat er onvoldoende functies te duiden zijn in het CBBS-systeem. Dit komt doordat uitval daar vooral om fysieke redenen is. Het CBBS-systeem van het UWV is onvoldoende gevuld met functies op dit niveau, waardoor volledige arbeidsongeschiktheid ontstaat. De arbeidsongeschiktheid ontstaat dus niet alleen door medische redenen.

Problemen met duurzaamheidsbeoordeling in de zorg
In de zorg is fysieke overbelasting een belangrijke reden voor arbeidsongeschiktheid. Als medewerkers daarnaast psychische klachten hebben, geeft dit vooral voor de duurzaamheidsbeoordeling specifieke problemen. Want het UWV vindt vaak dat er nog behandeling mogelijk is, al is de situatie al jaren hetzelfde. Daardoor komen werknemers zeer moeilijk in de IVA. Dit kan ongelijkheid in de hand werken, ten opzichte van werknemers met alleen fysieke problemen.

Duurzaamheidsbeoordeling in het onderwijs
Het onderwijs heeft vooral te kampen met psychische problemen, meestal door een burn-out. Net als in de zorg geldt dat bij psychische problematiek duurzaamheid lastig aan te tonen is bij het UWV.

Al eerder arbeidsongeschikt in de reisbranche
In de uitzendbranche zien we een combinatie van bovenstaande problemen. Ook krijgen werkgevers in die branche vaker reeds arbeidsongeschikte werknemers aan hun risico toegerekend.

Oplossing: medisch-inhoudelijke analyse
Hoe zorgt u dat (ex-)werknemers de toekenning krijgen die hoort bij hun status?
WGA Control mag als arts-gemachtigde dossiers medisch-inhoudelijk beoordelen. Een voorrecht dat werkgevers niet hebben. Dit geeft in veel gevallen een mooi resultaat: in 70 procent van de medisch-inhoudelijk  bezwaren is WGA Control succesvol. Dit betekent een enorme kostenbesparing en voor de werknemer wellicht een terechte IVA-toekenning.