WGA-controle no cure, no pay: toerekening én juistheid van toekenning

Door: Marc Wonnink07-04-2021

Begin december ontving uw organisatie de beschikking Werkhervattingskas. Wellicht hebt u laten controleren of uw organisatie inderdaad deze uitkeringslasten moet betalen. Zet nu ook de volgende stap, laat nagaan of de toekenning of continuering van de uitkeringen juist is. De specialisten van WGA Control nemen u beide aspecten uit handen, op basis van ‘no cure, no pay’. Met als resultaat: een forse besparing op de schadelast.

Bij WGA Control is een check op de premie Whk de eerste fase van de WGA-controle. Dit levert vaak al een mooie besparing op. Bij veel organisaties zijn er echter ook andere factoren waardoor de schadelast onnodig hoog is: de toekenning of continuering van uitkeringen is in veel gevallen onterecht. Daarom gaan wij bij onze WGA-check altijd een stap verder en onderzoeken we ook deze punten, in de tweede fase van de controle. Lees meer over deze twee fasen en wat onze aanpak uw organisatie oplevert.

Fase 1: check op toerekening
Een check op de beschikking Werkhervattingskas (Whk) is in vrijwel alle gevallen zinvol. Want door de complexe berekening hiervan worden vaak fouten gemaakt. Daardoor vallen de kosten hoger uit dan in werkelijkheid het geval is. Een jaarlijkse check van deze beschikking is dus de moeite waard.

Fase 2: continue inhoudelijke toets
Naast deze eenmalige check toetsen wij continu de toekenning en continuering van een WGA-uitkering voor verschillende organisaties. Want de WGA-lasten zijn vaak een verborgen kostenpost. En in veel gevallen krijgen medewerkers niet de uitkering waarop zij recht hebben. Het kan zijn dat zij daardoor bijvoorbeeld langere tijd een WGA-uitkering ontvangen terwijl een IVA-uitkering passend is. Met een onnodig hoge schadelast voor de werkgever als gevolg.

Gouden combinatie
Laat beide aspecten onder de loep nemen bij onze twee-fasen-aanpak. Uw winst: medewerkers ontvangen de uitkering waarop zij recht hebben én u realiseert een substantiële besparing op uw WGA-kosten. U kunt met deze aanpak sturen op schadelastbeheersing en zo tot wel € 200.000 per dossier besparen.