Casus: onderwijsinstelling bespaart door herbeoordeling WGA-uitkering

Door: Marc Wonnink09-04-2021

De WGA-schadelast is vaak een onzichtbare kostenpost voor grote organisaties. Terwijl zij daarop flink kunnen besparen. Hebt u bijvoorbeeld de kosten per dossier scherp? En weet u wanneer actie zinvol is? Onze specialisten delen graag hun ervaringen bij andere organisaties met u. Laat u inspireren door een praktijkvoorbeeld uit het onderwijs.

Situatie
Een docent werkt voor 20 uur per week in dienst van een onderwijsinstelling. In maart 2014 wordt hij ziek. Per maart 2016 verklaart het UWV hem voor 62 procent arbeidsongeschikt. Daarom krijgt hij een WGA-uitkering toegekend, de eerste tweeënhalf jaar is dat 70 procent van zijn laatstverdiende loon, wat neerkomt op ruim €1.730 per maand.

Gevolgen voor de werkgever
De werkgever betaalt de eerste tweeënhalf jaar ruim € 70.000 voor de loongerelateerde uitkering van de docent. Dat is inclusief correctiefactor, omdat de werkgever publiek verzekerd is. Daarna ontvangt de docent een vervolguitkering, wat de werkgever in dit geval voor maximaal zevenenhalf jaar nog eens ruim € 75.000 kost. In totaal komt dit neer op ruim € 145.000 aan financiële lasten voor de werkgever.

Succesvol bezwaar
De werkgever reageerde snel na het besluit van het UWV en daarom kwam WGA Control al in 2016 in beeld. Zo konden wij direct bezwaar indienen tegen de toekenning van de WGA-uitkering.

Na ons eerste bezwaar bleef de docent 62 procent arbeidsongeschikt. Omdat onze arts-gemachtigde na analyse van het dossier van mening was dat de docent volledig arbeidsongeschikt was, gingen we tegen de uitspraak in beroep: op medische en juridische gronden. Daarnaast werd de docent nader onderzocht door een specialist en de resultaten hiervan namen we mee in de gronden bij de rechtbank. Op basis hiervan pleitten we voor volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid (IVA).

In de zomer van 2017 besliste de rechtbank dat de docent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt was, vanaf de datum van WGA-toekenning (maart 2016). De docent krijgt nu de juiste begeleiding en behandeling. Daarnaast ontvangt hij een hogere uitkering en wordt de uitkering niet meer toegerekend aan de werkgever.

Besparing voor de werkgever
De procedure duurde in totaal anderhalf jaar, zonder dat de werkgever hier op voorhand kosten voor maakte. Het resultaat van deze lange adem is een mooie besparing: de werkgever heeft een schadepost van €145.000 minder.

Ook besparen?
Speelt bij uw organisatie een vergelijkbare kwestie en twijfelt u aan de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van het UWV? Neem dan contact met ons op. Dan nemen wij u het tijdrovende bezwaarproces uit handen, op basis van no cure, no pay. En realiseert u mogelijk een flinke kostenbesparing.